Vysoké Tatry - Kupola - 2414 m

Popis-štítu / Description:
Kupola is the first peak jutting from Východná Vysoká (peak) to SE. It is separated from Východná Vysoká by Studené sedlo (saddle) and from Vesterov štít (peak) by Sedlo pod Kupolou (saddle). Both saddles are accessible from Veľká Studená dolina (valley) and when passing these saddles you reach the Horná Kvetnica (upper section of valley) in Velická dolina. The massif (when approaching from Velická dolina) is not difficult from climbing point of view (I. walking, choss, danger of avalanches during winter), and passing across the scree ridge from SE to NW is not difficult as well.
On the other hand the E-NE and NE-N faces towering above Veľká Studená dolina are interesting for climbers in summer and winter as well. E-NE face is divided in middle height by obvious ledge and above this ledge there is distinctive black tower.
Getting there (E-NE): Follow the blue hiking trail from Zbojnícka chata (chalet) in direction of Prielom (saddle) until you reach the Kotlinka pod Prielomom (little basin). At the convenient place turn left, leave the trail, and continue towards the gully falling away from Sedlo pod Kupolou and finally to the face(s)( 45 min. - 1 hour)

Zostup zo štítu / Descent:

1. To Veľká Studená dolina: Follow the mild ridge to the right in direction of Východná Vysoká, until you reach Studené sedlo. Then descend down the gully (1,15 hour). The similar descent route is from Sedlo pod Kupolou (II - 1 hour). The danger of avalanches is considerable during winter. If the conditions are fine, you can descend down the route no. 2.
2. To Velická dolina: Follow the ridge to Studené sedlo (15 min). Then you can walk beneath the SE ridge following the ledges until you reach Východná Vysoká and the hiking trail leading to Poľský hrebeň (saddle). The next option is: cross the SW hillside of Kupola (horizontally) until you reach the scree gorge that turns to the right and leads to rocks above Guľatý kopec (hill in the middle of valley),(I-30 min.).

1. Sedlo pod Kupolou ( II ) 1,5 h.
B. Baradlay, G.A.Hefty, 26. 10. 1911, AP IV/30

Žlabom, ktorý spadá zo sedla hore, vpravo okolo osamelej vežičky. 50 m pod sedlom zľava sú hladké platne, vpravo zrázne skaly - odbočíme doprava a ľahkým žľabom do sedla. V zime na snehu.

2. JV rebrom (III) 45 min.
G. Lingsch, G. Seide, 8. 9. 1927 v zostupe po prelezení cesty č.9 , AP IV/24
Zima: K. Bocek, Z. Ondrová vo výstupe 2. 4. 1958

Trávnato skalná pozvoľná stena smeruje k JV ku žlabu do cesty 1.a skoro pri jeho ústi spadá členitým skalami cez ktoré do doliny.

3. Ľavým rebrom (IV) 2h.
R. Grzesik, C. Mrowiec, A. Skoczylas, 9. 8. 1956, FK1075

Rebro je zprava vrúbené hlbokou roklinou, kde vedie cesta č. 5. Nástup v mieste kde rebro zbieha do sute nevýraznou ostrohou.Ľahko hore až pod výšvih. Výšvihom šikmo doľava hore k výraznému komíniku. Ním doprava hore pod previs. Krátkym traverzom na pravé rebierko komíniku a po ňom na trávnatý stupeň. Z neho na ďalší trávnatý stupeň pod strmú stienku. Na lištu v stienke a po nej traverz doprava za jej hranu. Potom sklanými stupňami späť na ostrie rebra už nad stienkou. Ďalej po ostrí až sa stráca v nevýraznom rebre a na vrchol.

4. Kojenecká (V) 6h.
J. Lučenič, Š Sluka, L. Štoncer, O. Vincze, 7. 1. 1984, 12 skôb, 8xhex.
1. opak. J. Krnáč, L. Balík, 8. 1. 1984
3. zima: P. Jackovič, J. Šebest 12. 2. 1995

5. Ľavým vhĺbením (IV-) 4h.
J. Lučenič, J. Krnáč, R. Machovský, Č. Matěj, 11. 3. 1983, 7 skôb, 2xhex
2. zima: J. Pavlák a druh, 13. 3. 1983
3. zima: B. Lebloch, I. Lepka, 20 .3. 1983
4. zima: E. Homola, J. Petrovič, 10. 3. 1984
5. zima: J. Lihocká, S. Glejdura, 8. 2. 1987
6. zima: M. a L. Klinovský 11. 1. 1988
7. zima: P. Jackovič, I. Verner 15. 1. 1991

Foto z prelezu január 2020, T. Buchmajer, R. Popík
Foto 1
Foto 2

6. Ľavou časťou - vhĺbením (V) 5-6h.
J. Kacian, J. Sawicki, Š. Zamkovský, 31. 8. 1934, AP IV/26
1. zima: J. Psotka, J. Sláma, 10. 4. 1958
2. zima: T. Hetinac, J. Horan, 10-11. 3. 1961

Nástup smerom do rokliny kde vedie cesta 4. Spočiatku sutinovým žľabom po bielych vodou vymytých platniach k malému komíniku. Ním hore. Ďalej po plošinkách a žliabkami doprava na trávnatú lávku pod previsy. Po lávke asi 50m šikmo doprava na pravú hranu steny. Zárezom 25m hore. Traverz doprava cez hladkú platňu. V mieste kde je spomínaný zárez previsnutý do kotla pod čieny mokrý komín. Sutinovým pásom zľava od komína ku previsnutej trhline. Tu doľava a cez dva previsy hore do trojhranného výklenku s balvanom. Odtiaľ mierne doľava k 5m kolmej stienke. Cez ňu trhlinou a ďalej ľahšie vľavo na rebrovitý výčnelok. Odtiaľ kolmou stenou (IV), prechod niekoľko metrov doprava na skalnú plošinu. Cez hranu doľava na hladkú platňu a ňou 8m hore (IV exponované) až k previsnutej stene. Tu asi 10m doľava na trávnatú lávku v polovici steny. Lávkou doprava popod čiernu vežu a cez skalnú bránu do žlabu, 60m žlabom hore, doprava na chrbát a dole do rokliny. Roklinou 150m hore na vrchol .

7. Janin pupenec (V+) 4h.
J. Faktor, P. Bednařík, 12. 8. 1973

8. Stredom steny v hornej časti cez Ciernu vežu (V-VI) 5-6h.
I. Bajo, A. Hanzel, B. Hanzel, 1. 9. 1956, AP IV/27

Cesta vedie v dolnej časti výrazným čierným komínom v spádnici vrcholu k päte najväčšej ostrohy vybiehajúcej zo steny. Nástup na trávniku na pravej strane ostrohy. Z trávnika naľavo, výrazným žliabkom ku nápadnému komínu. Komín je zprava previsnutý a vlhký. ľavou stranou komína hore jednu dĺžku do skalného hniezda. Odtiaľ kúsok vpravo a priamo v spádnici lámavou stenou as 60m na trávnatú lávku pod Čiernou vežou kde križujeme výstup č. 6. pod pilier čiernej veže. Z lávky ľavou stranou ľavej hrany veže priamo hore 40m potom traverz na pravú hranu piliera na mohutný balvan. Odtiaľ na hrot hrany. Z hrotu priamo hore po hrebeni k výraznej špáre (prvá výrazná špára od ľavej hrany), idúcej zľava doprava k vrcholu. ďalej ľavou hranou na vrchol.

9. Pravou časťou - vhĺbením (IV od hornej lávky II-III) 2h.
G. Lingsch, G. Seide, 8. 9. 1927, AP IV/25

Výstup vedie v dolnej časti výrazným vhĺbením tiahnúcim sa zprava doľava. Nástup je v pravej časti V-SV steny na trávniku. Priamo hore a potom šikmo doprava trávnými lávkami na spodný koniec rímsy, kde začína spomínané vhĺbenie. Po rímse doľava potom 15m hore komínom ktorý je v prostriedku previsnutý (v zime môže byť klasifikácia vyššia). Z jeho hornej časti doľava (mimo sutinovú jaskynku) do väčšieho vhĺbenia. 15 m hore z pravej strany vhĺbenia, potom doľava cez sklonenú platňu do ďalšieho vhĺbenia. Z neho na ľavé rebro (križujeme Bajovu cestu ) a po ňom až ku lávke kde vedie Zamkovského cesta. Kúsok spoločne - v hornej časti, kde pokračuje hlavná roklina buď ňou, alebo skalami vpravo od nej ako prvovýstup na vrchol.

10. Čierny pilier (IV)
E. Bobačičová, V. Tatarka, 5. 7. 1975
Nápadným čierným pilierom vľavo od Poľského komína. Bližšie podrobnosti nie sú známe.

11. Orolin - Belica (OS 7+, pôvodne V+, A2) 9-12h.
M. Belica, M. Orolin, 5. 10. 1973, 27 skôb, 3x hex, 12 h.
2. leto: Z. Drlík, P. Mačák, 19. 8. 1976, 6 hod.
3. leto: L. Králiček, J. Milo, 29. 8. 1976
4. leto: J. Gazík, M. Krajč, 1. 5. 1979
1. zima: P. Jackovič, M. Pšenek, 17.-18. 3. 1986
1. OS: D. Kuráň, J. Santus, jún 2003, klasifikácia 7+

12. Pravou časťou - komínom (V) 3h.
H. Dembiński, A. Gąsiorowski, J. Strzyczyński, 25. 8. 1960, AP, IV/28

Smer výstupu udáva hlboký komín, ktorý je vľavo od nápadnej sivej tektonickej platne. V jeho pokračovaní vyššie je ďalší hlboký komín . Vľavo od komínov je nápadný čierny pilier, ktorým vedie cesta 10. Nástup je v žlabe vedúcom do Studeného sedla. Kútikom, v ktorého pokračovaní je nápadná lávka vedúca k hornému komínu. Na plošinku pod horný komín, Komínom hore obchádzajúc hladké platne na malú plošinku v komíne. Ďalej hore úzkym komínovitým zárezom v jeho ľavej časti (V), ďalej dlhý prekrok doprava na jeho pravú stranu. Odtiaľ už ľahšie platňou a žliabkami asi 80m na lávku bežiacu doprava pod Čiernou vežou. Spolu s cestou 6 resp. 9 na vrchol.

13. Cez previsky (V, A2) 14h.
L. Páleníček, J. Stejskal, V. Tatarka, 10 -11. 3. 1975
1. leto: I. Papp, J. Jurečka, 12 hod., 31. 7. 1984

14. Nebeskí jazdci (RP 8-, pôvodne V+,A2) 8h.
S. Drlík, P. Mačák, 29. 8. 1976
1. leto: Š. a J. Bednár, 7. 8. 1980
1. zima: P. Jackovič, I. Verner, 10. -11.2.1989
1. OS D. Kuráň, P. Machaj, leto 1996 (RP 7,6+,8-,6+)
2. OS P. Packo, I. Žila, 14. 6. 2003 (7+/8-)

15. Studené sedlo (I) 1 hod 45 min
E. Dubke, J. Franz st., leto 1902, AP IV/21
Zima: Jablonszky a druh, vodca J.Breuer, 15. 4. 1911
V lete viac menej po skalách vpravo od rokliny, pre padajúce kamene. (Tu boli osadené reťaze v 1930, teraz len zvyšky). Až celkom hore do rokliny a na sedlo. V zime na čistom snehu. Vhodné na zostup zo štítu do Veľkej Studenej doliny.

16. Svrček- Slezák (IV)
J. Svrček, J. Slezák, január 1989
Cesta má niekoľko opakovaní, možno lezené aj skôr.