Vysoké Tatry - Mlynár MalĂ˝ - 1975 m

Popis-štítu / Description:
Malý Mlynár is the first distinctive rocky elevation in the north ridge of Mlynár. This ridge separates Bielovodská dolina (peak) from Žabia dolina Bielovodská (peak). There are two summits of Malý Mlynár, the higher SE one and the lower, NW one, that is separated from the vegetated ridge of Skorušniaky (towers) by Vyšné Skorušie sedlo (saddle). The ridge slopes down in southern direction to Priehyba pod Malým Mlynárom (saddle). On the left side of the massif of Malý Mlynár there is a E face; NE face (350 m high) of SE main summit is separated form NE face of lower NW summit by deep depression leading up to Štrbina v Malom Mlynári (notch). Further right there is 250 m high N pillar that scarps to the right to the NW face over the gully leading up to Vyšné Skorušie sedlo (saddle). The faces are popular among the climbers due to the solid rock. The routes on these faces are interesting, quite difficult and exposed, suitable for summer and winters climbing as well. The face was very popular in 60-70’s among the polish climbers.
East, Northeast and Northwest face The east face is approximately 120 meters high, the northeast 350 meters. All the faces offer climbing on relatively solid rock. Climbing is demanding and exposed, good during summer as well as in winter.
Approach:
1.From Lysá Poľana follow the blue hiking trail towards Kačacia dolina. On Podúplazská poľana (mountain meadow, 1,5 - 2 hours from Lysá Poľana) enter the forest and continue directly to the gully full of rocks. Scramble up the gully and moraine until you reach the place where the gully deepens and turns left and you shall see the large rocky platform above. Continue diagonally to the left up the exposed edges and grassy steps to the patches of grass. Then continue diagonally to the right, being above already mentioned large rocky platform, into the wide rocky-grassy depression beneath the northeast face. (2 hours from Podúplazská poľana, II UIAA). To access the east face, use the route no.1. To access the right part of the northeast and northwest face traverse to the right and up under walls through rocky and grassy steps into a small saddle. From here continue directly under the northwest face (1 hour).
2. Note: access from Žabia dolina Bielovodská and Vyšné Skorušie sedlo is prohibited! (For future: To the Vyšné Skorušie sedlo (saddle)- from the Žabia dolina Bielovodská (valley). This access route is more comfortable, but the valley entrance is quite steep as well. You shall turn sharply to right 4 m behind the picnic place at the Podúplazská poľana (as if you turned back), follow the noticeable forest trail, which is blocked by a wooden gate (like a tollgate) after 100 m. (According to the rules of TANAP/national park, the access to this valley is prohibited). Behind the gate there is a noticeable serpentine trail leading up the wooded rib to the footbridge over the Žabí potok (stream). Then you shall follow the trail to the outflow of the stream from the tarn beneath the moraine of Nižné Žabie pleso Bielovodské (tarn). You shall cross the stream and scramble from the NE bank of the tarn up the steep grass and later up the grassy gully to the wide Vyšné Skorušie sedlo (saddle). Then you shall walk beneath the E face and continue up to the already mentioned little saddle and ledges in opposite direction to the NE face (it takes 2 - 2,5hours from the meadow to the saddle, walking)).

Zostup zo štítu / Descent:

The most convenient and easiest descent from Malý Mlynár is to Žabia dolina Bielovodská.
1. From the main SE summit you shall descent directly to the west, down the rocky-grassy slope with sparse mountain pines to the NE bank of Nižné Žabie pleso Bielovodské (tarn) (walking, 0,5 hour).
2. Descent down the Vyšné Skorušie sedlo. From the main SE summit you shall follow the ridge to the NW and continue through the shallow saddle to the less distinctive, lower, NW summit. From the summit you shall still follow the NE ridge, steeply down the brittle steps (you can skirt around these from the left) to the wide Vyšné Skorušie sedlo (saddle) (I, 20 minutes). From the saddle you shall continue directly down to the west, first down the grassy gully, later down the grassy slope to the NE bank of the Nižné Žabie pleso Bielovodské (tarn) (walking, 25 minutes). Follow the trail from the tarn and descent in opposite direction as described in access route, down the valley until you reach Podúplazská poľana (mountain meadow) and hiking trail in Bielovodská dolina (valley)(walking, 1 hour).
3. Directly to Bielovodská dolina: from the summit an easy ridge into Vyšné Skorušie sedlo (saddle). Continue down to the gully under the northwest face, cross a small saddle and traverse under the northeast face into the Malý Mlynárov (gully). Then go down the gully the same way as described in the approach. In winter suitable, when there are good snow conditions. (In winter risk of avalanches as well). Translated by M. Ridzoň.

1. Szczepanski - Orenburg (II) 4h.
J. Orenburg, Jan A. Szczepanski 12. 7.1935
Zima: na snehu, A. Puškáš - L. Szabó, J. Andráši - J. Šuna, 3.4.1957

Žlabom Malého Mlynára cez Vyšnú Jariabkovú štrbinu na Priehybu pod Malým Mlynárom. Je možné odbočiť doprava hrebeňom aj na hlavný JV vrchol Malého Mlynára. Cesta predstavuje aj prístup pod SV a V stenu Mlynára z Bielovodskej doliny.

2. Stredom V steny (RP 5+, V+, A0) 6h.
J. Brennejzen, A. Smólski, 18. 8. 1977

Cesta vedie stredom Východnej steny vľavo od komína Gierycha. V stena má cca 100m šírku a 120m výšku. Vstup do steny je 30 metrov pred platňovitým výšvihom v Szczepanského ceste. Dobre vrstvenou stienkou 20 m dohora (IV+) na stanovište na polici s blokmi. Z pravého okraja police dohora do kúta a ním pod previštek.(IV). Cez previs s pomocou dvoch skôb (V+, A0, údajne voľne len za V+), potom trochu doľava a hore na systém šikmých rámp tiahnúci sa doprava.Ním šikmo doprava (III) až na stanovisko pri voľných blokoch pod previskami. Sprava (V) do platňovitého vhĺbenia nad prevismy. Odtiaľ traverz doľava do ďalšieho vhĺbenia a jeho ľavou stranou (IV) na ľahší terén pod vrcholom.

3. Gierychov komín V stena (VI) 4-8h.
M. Gabryel, A. Gierych, 27. 9. 1969
Zima: J. Labecki, A. Pawlik, J. Zajac, 2. 1. 1974
1 čs. I.Koller, P. Košík, 3hod., september 1975

4. Ľavý pilier ľavou časťou (VI+, A1) 13h.
P. Kulík, A. Stránsky, J. Šimon,J. Škalda, J. Vodrážka, 6.-7.10.1977.
po 2 sady hexcentrov a stoperov 20-30 skôb, bong

5. Ľavý pilier (VI, A2, OS 7-) 12-15h.
M. Piekutowski, J. Skorek, Z. Wach, 6. 7. 1972
Zima: J. Martiš, J. Špánik, 28 - 29. 2. 1976, 12h.
1. OS: "Filar Šlazakow", P. Mieszkowski, B. Tarnawska, 27.8.1991
Variant v dolnej časti piliera, (VI), A. Machnik, J. Wolf, 28.8.1991, 5,5h
1. slovenské OS: D. Kuráň, M. Peťo, 21. 8. 2010

Cesta je vľavo od Nykovej cesty, ktorá vedie nápadným S-ovitým vhĺbením.

6. Nyka vhĺbenie - "Sprezyna" (VI) 7h.
J. Czerczuk, M. Gryczynski, J. Nyka, A. Szurek, 30. 8. a 4. 9.1960
Zima: K. Lipczynska, E. Chrobak, 3.12.1963

7. "Skorkówka" (VI, A1, RP 6) 8-10h.
Elzbieta Ksiazczyk, M. Piekutowski, J. Skorek, 10.-11.7.1975
1 pl. voľné prelezenie: Z. Czyzewski, Z. Kacuga, leto 1976
1 čs. leto J. Martiš, K. Jakeš, 1976.
Zima: J. Martiš, J. Špánik, 17.-19. 3. 1977, 35h

8. Direttissima (VI, A4, RP 8- )
E. Chrobak, A. Heinrich, A. Mróz, L. Saduš 3.-5. 9. 1964
Zima: T. Gibinski, J. Kukuczka, Z. Wach 3.-6. 1. 1972
1. čs. leto: A. Belica, I. Koller, P. Košík 10.-11. 8. 1972
1. čs. zima: Z. Drlík, M. Pelc 23.-25. 2. 1974.
1. RP. (8 -) M. Heuger istený A. Vítkovou , 16. a 19.8 1993, kľúčová dĺžka je veľká strecha pod vrcholom.
1. sólo zima: M. Heuger, 17.-19. 1. 1997
2. RP. Poľskí lezci (udávajú klasifikáciu 9-)
2. slovenský voľný priestup - (FL), D. Kuráň, M. Peťo, 22. 8. 2010 (udávajú klasifikáciu prvej technickej dĺžky ako 7+, a nasledovnej ako najťažšej dĺžky za 8-/8.)

9. Veľký komín (VI, A3, var. RP 6- / 6) 15 h.
Irena Gellner, J. Kukuczka, J. Skorek, Z. Wach, 23.-24. 6. 1972.
1. RP variantami 6-/6, A. Machnik, K. Pankiewicz, 16. 9. 1973.
Súčasný letný čas 3,5 hod.
Zima: Z. Kursa, A. Migocki
1 čs. leto: J. Martiš, J. Špánik, 1975
1 čs. a 2 zima: J. Martiš, J. Špánik, 17.-18.2.1976, 16h.

10. Kurtykowka - Pravý pilier JV vrcholu (VI,VI+) 15h.
M. Gabryel, J. Kurczab, W. Kurtyka, 13-14. 7. 1970 a 2. 8.1970
Zima: J. Kalla, J. Kukuczka, Z. Wach, 16.18.4.1971
1. priestup za jeden deň: R. Malczyk, W. Sas-Novwosielski, 1. 6. 1971
1 čs. zima: Z. Drlík, P. Mačák, 21-.22.12.1976
1. sólo: Z. Czyžewski,leto 1977
V iné užitočné info pozri aj SK schému: Klasifikácia je tu pravdepodobne podhodnotená.

11.Kolorove sny-Pravý pilier (V+) 3-6h.
W. Janowski, T. Karolczak, Z. Wach, 31.7.1978

Výstup vedie vpravo od cesty 10, ktorá vedie rovnako pravým pilierom, pôvodne VI.

12. Gdanski komin (VI-) 5h.
M. Czachor, W. Otreba, 2. 8. 1978
2. priestup T. Karolczak, Z. Wach (variantom bodkovaná línia)

Cesta vedie pravou časťou pravého piliera komínom a okolo výrazného komína sprava a predstavuje napriamenie cesty Koroszadowiczovou depresiou.

13. Depresia - Korosadowiczova cesta (V) 4h.
Z. Koroszadowicz, J.W. Žulawski, 26.7.1935
Zima: J. Mostowski, M. Popko 14.3. 1960

Cesta vedie komínovitou depresiou do štrbiny v Malom Mlynári, ktorá rozdeľuje SV stenu na dva vrcholy Malého Mlynára. Vhĺbenie sa dole stráca v platniach. Prístup k ceste ako pri výstupe pod SV stenu z Malého Mlynárovho žľabu. Potom traverzujeme rampami smerom k Vyšnému Skorušiemu sedlu, ale nie až k sedielku. Vstup do skál je vpravo od dna skalnej depresie kde do nej sprava vchádzajú trávnaté poličky. Nimi vľavo (IV) na veľkú plošinu v depresii. Z nej stienkami hore 20 m. (IV) na ďalšiu plošinu. Z nej mierne vľavo hore 50 metrov trávnato - skalným terénom na plošinu v zalomení steny. Z nej exponovaný 10 m. traverz vľavo za hranu steny na výhodný stupeň. Hore trhlinou 5 m. (V) potom šikmo vpravo na stupeň. Doprava platňovitou rímsou do depresie a jej ľavou stienkou 8 m. hore. Ďalej vľavo, spustiac sa trochu dole a nakoniec hore 2 m. (V-) na trávnatý balkónik. Z neho 4 m. vpravo na platňu a hore 10 m. vytláčajúcou stenou (V) pod previs. Odtiaľ krok vpravo na ľahký terén a ním do trávnatého kotla v depresii. Nad kotlom stráca depresia sklon a vytvára hlboký komín. Jeho dnom až po strmý výšvih komína, tu po jeho ľavej strane niekoľko dĺžok a na jeho konci s odchýlením doprava na ľahký trávnato-skalný terén. Týmto, alebo priamo na JV hlavný vrchol, alebo do štrbiny medzi vrcholmi a hrebeňom doľava na vrchol. Exponovaná pekná cesta v pevnej skale.

14. Hirszowski - Onyszkiewicz (V+) 4h.
J. Hirszowski, J. Onyskiewicz 1. 9. 1969

Prostriedkom SV steny na SZ vrchol.

15. Machnikova cesta (V+, A0) 10h.
A. Machnik, A. Warm, 24.8.1976

16. Severný pilier (VI) 4h.
P. Misuriewicz, B. Uchmanski, 4. 9.1960
Zima: Irena Gellner, J. Skorek, 16.4.1971

S pilier rozdeľuje SV stenu SZ vrcholu od SZ steny otočenej k žľabu spadajúceho z Vyšného skorušieho sedla. Nástup je zo spomínaného sedielka pri prístupe pod steny (Pozri opis štítu). V zime je charakter výstupu skôr skalný. Klasifikácia je pravdepodobne skôr VI, A0.

17. Direttissima SZ steny (VII) 3h.
E. Linhart, J. Blesk, 19. 9.1987

SZ stena vysoká asi 180 m sa vypína nad žľabom smerujúcim do Bielovodskej doliny z Vyšného Skorušieho sedla. Sedlo ju ohraničuje sprava a sedielko pod S pilierom zľava. Cesta vedie vľavo od Kurczabovej cesty. Nástupový bod je spoločný.

18. Kurczabova cesta - SZ stena (V-) 3,5 h.
A. Chojnacki, J. Kurczab, 21. 9. 1960
Zima: W. Jedlinski, K. J. Rusiecki, 21. 4. 1968, 5h.

Variantom v strednej časti: J. Bilski, W. Cywiński, 22. 8. 1992, V.
Z police rímsami doľava (IV), kútikom šikmo doprava až na koniec (IV) a priamo hladkou platňou na veľkú policu (V).

Popis cesty: SZ stena vysoká asi 180 m sa vypína nad žľabom smerujúcim do Bielovodskej doliny z Vyšného Skorušieho sedla. Sedlo ju ohraničuje sprava a sedielko pod S pilierom zľava. V najnižšej časti SZ steny je 5 metrov vysoký pás previsnutých skál, ktoré prekonávame v najpríhodnejšom mieste, niekoľko metrov vpravo od stredu steny.

19. Direttissima SZ steny (VI) 4h.
L. Kozik, A, Marcisz, 2. 8. 1980

Platňami napravo od Kurczabovej cesty a prechádza stredom steny. Kĺúčová je druhá ťažká a vyrovnaná dĺžka.