Vysoké Tatry - Ostrva Predná - 1960 m

Popis-štítu / Description:
Ostrva is a relatively massive formation at the end of the south ridge of Popradský Ľadový štít.
Predná Ostrva – West face There are rocky escarpments on the western side of western Ostrva called - Galéria (gallery).There are three distinct towers in the gallery: the left, central and right tower. Proximity and easy access make gallery popular climbing destination. There is a wide variety of routes on Ostrva’s gallery, mostly sport climbing ones. The right tower of Ostrva’s west pillar forms an isolated sector called Limbovec and high quality of granite offers possibilities for great sport climbing routes.
Approach: From Popradské pleso follow the yellow hiking trail to the Memorial cemetery, around the chapel and continue up the trail directly to the bottom of the left tower (1 hour). Turn more to the right and continue under Ostrva’s gallery towards the central and right tower.To Limbovec: Walk under the Predná Ostrva further to the right to Filmársky žľab (gully), 30 m up the gully, then using a fixed rope on the right side to the tower (1 hour).

Zostup zo štítu / Descent:

1. From Predná Ostrva: walk across grassy terrain facing east to Sedlo pod Ostrvou (saddle) and then follow the red hiking trail back to Popradské pleso (2 hours). 2. Abseil is used for descending from the top of Limbovec sector.

1. Malá Ostrvová bránka - žľab, Hetinaczov žľab, resp. filmársky žľab (miestami V, A2) 2-3 h.
A. Hetinacz, O. Jiřikovská ml., O. Jiřikovská st., V. Jiřikovský, 23. 9. 1961
(Žlab zlanili počas nakrúcania filmu Expedícia Tanap, A. Hetinacz, K. Skřipský, P.Vavro a filmári 29. 7. 1961)
Zima: I. Gálfy, I.Urbanovič, 19. 3. 1963. V dolnej časti cez niekoľko desiatok metrov dlhý ľadopád, ďalej na snehu.

Výstup vedie priamo žľabom medzi Prostrednou a Prednou Ostrvou. Žľabom (IV) hore, 30 metrov, na veľkú plošinu, napravo previsy. Z plošiny nasleduje najťažší úsek, šikmo vpravo, 10 metrov pod previsy, ďalej pomocou skôb a rebríkov, 10 metrov šikmo vľavo a ďalej 20 metrov priamo hore za pomoci rebríkov, na dobré stanovište. Z plošiny V- kovým lezením, ďalej žľabom pod strmú stienku a cez ňu na plošinu, III, z plošiny 30 metrov. Ďalej žľabom ľahko 150 metrov, priamo hore do vhĺbenia. Z vhĺbenia šikmo vpravo, cez previsnutú stienku, IV, do trávnatého žľabu, ktorým hore na Malú Ostrvovú bránku. V lete býva skala mokrá. Za dobrých zimných podmienok je to pekná zimná ľadová túra,(ľad,cca 70 m, II/3). V ceste sú staré skoby a slučky na stanovištiach pod prvým výšvihom a druhým výšvihom ľadu.

2. Západné rebro (VI /A1 ? / hore III, RP7) 6 h.
I.Gálfy, I. Urbanovič, 26. 5. 1963

Výstup vedie vpravo od Filmárskeho žľabu po pilieri, ktorý spadá z vrcholu Prednej Ostrvy. Pod stenu sa dostaneme od Symbolického cintorína. Stúpame popod západnú stenu Ostrvy až do pravého žľabu. Odtiaľto cez malú stienku a cez kosodrevinu až pod trojuholníkovú stenu v dolnej časti piliera. Zo začiatku po stupňoch, potom šikmým zárezom-špárou sprava mierne doľava až na dobrú policu. Odtiaľ vpravo a hore cez škáru za pomoci hrubých skôb (prvovýstupcovia - drevené kolíky), asi po 20. metroch mierne doľava. Nad nami je špára, ktorá sa hore končí šikmým kútom, tadeto hore a dostaneme sa na prvý schod v rebre (VI, pravdepodobne aj po skobách). Ďalej hore rebrom až na jeho druhé prerušenie, rampou trochu doprava a opäť pokračujeme už ľahšie po rebre až na vrchol Prednej Ostrvy. Pozri aj Limbovec. Foto z prvovýstupu uverejnené vo VT.

Voľný prelez:
1. dĺžka začína spoločne s cestou č. 6. Limbovec, po troch nitoch doľava a špárami na koniec kútu a stienkou vpravo na 1. štand. (stretávajú sa tu aj cesty č. 3. a 6.) 7, R2-3
2. dĺžka hore systémom spár a kútov až na vežu, s ktorej je možné pokračovať na Prednú Ostrvu alebo zlaniť. Táto dĺžka je pravdepodobne totožná s cestou č. 3 a pôvodne cesta Západné rebro išla viac vľavo? (Tatarkov nákres).
Gálfyho cesta:,1L 7, 2L 5, 3L 6, zlaňák 2x 45m, smer je daný línou pekných špár, istenie čoky a frendy, cesta pokračuje až na Prednú Ostrvu

3. Michalkov variant (V+,A2, free 6+)
B. Adam, O. Štulajter, J. Michalko, 29. 10. 1985

Veža v Prednej Ostrve - Stredom steny je horným variantom Tatarkovej cesty, cez veľký kút zľava

4. Tatarkova cesta (V+/A2 free 7+)
J. Jurečka, V.Tatarka, 26. 10. 1985
Cesta na prvú Vežu v Prednej Ostrve - pravou časťou veže.

V ceste doplnené štandy a varianty S. Filkor, P. Köteleš, R. Staruch, leto 2016, 7+, SR2
Dĺžky:
1.dl. Doplnená o nástup sprava (nákres) 6, R1-2, 30m
2.dl. Po prelezení previsu stenou sprava po nitoch, (pôvodne kútom s kosovkou) 7+, S2, 15m
3.dl. Previs obliezť sprava 6, R1, 40m
Variant 4a: línia odistená nitmi J. Horváthom, z 2. štandu naliezť priamo do previsu a prechod do špáry vľavo, nasleduje platňa s líniou nitov, pekné lezenie. 7+, S2, 40m

5. Limbovec - Prvá veža Západného piliera Prednej Ostrvy
Terén s cestami skalkárskeho charakteru s výbornou žulou a viac ako 20 ročnou históriou.
Preistili v roku 2008 R. Staruch v spolupráci s M. Balážom (Embim) a s A. Suchým.
Nasledujúci popis a informácie sú najmä od Rada Starucha:
Pozri aj fototopo Limbovca.

Južne od pravej veže Galérie Ostrvy pokračuje za Hetinaczovým žľabom skalný prah v masíve Prednej Ostrvy. V ľavej časti je skalný prah kolmý a prechádza do položenej pravej časti. Nad skalným prahom je masív Prednej Ostrvy plný skalných rebier a žľabov. Západné svahy Prednej Ostrvy sa nazývajú Limbovec (Ide skôr o lesom porastený hrebeň pod Ostrvou pozn.). Južné svahy Prednej Ostrvy – Stadlo a Smrekovec. Zdroj: Podrobný plán Vysokých Tatier podľa Joe Hlaváčka. Vežu na začiatku západného rebra Prednej Ostrvy sa ujal názov Limbovec

Cesty na Limbovci:

História: Lezenie na Limbovci má dlhú históriu, o čom svedčia staré skoby, slučky a kliny v stene a na stromoch pod stenou.Prvé zaznamenané lezecké aktivity boli v tejto časti Prednej Ostvy v 60. rokoch, vznikli tu cesty č. 1. a 2. lezcami A. Hetinacz, I. Gálfy a I. Urbanovič. Podľa Jana Horvátha sa na veži liezlo koncom 80 rokov. Cestu s terajším názvom "Skákal pes" liezol odspodu S. Poláček a to priamym variantom cez previs. Po vylomení "kľúčového istenia o strom v 90 r." sa neskôr cesta liezla TR. Aj iné línie boli vylezené skôr, ale aktuálne bez záznamov o preleze.

Po viacerých návštevách Limbovca sme preliezli niektoré skôr lezené cesty a spravili niečo nové. Cesty sme robili zdola. Nové cesty sú istenie nitmi, občas pomôže čok alebo frend. Zo štandov je možné zlaniť.

5. Skákal pes 8+, S2, (Cesta je v línií, ktorú preliezol S. Poláček, s vlastným postupovým istením koniec 80r., informácia od J. Horvátha ale bez ďalších podrobností). Popis cesty:
1. dĺžka R. Staruch , A. Suchý 5/2008, 8-, 30m, 2. dĺžka R. Staruch, P. Köteleš, M. Červienka 2016 8+, 20m

6. Limbovec 9-, S1-2, 70m, Popis cesty:
M. Baláž, R. Staruch, A. Suchý 2008
V 1. dĺžke je to technické lezenie po nevýraznom pilieri, 2. dĺžka spoločný nástup špárou s cestou 2 a 3 a po 4m odbočiť vpravo na pilier

7. Roky radosti 8+, S1, 70m, Popis cesty:
R. Gelle, R. Staruch leto 2012
1. dĺžka je lezenie systémom špár a rajbasov na štand nad previsom, 2. dĺžka sa po 8m napája do cesty č. 6

8. Špára 7,A2, Popis cesty:
Cesta pravdepodobne lezená skôr, v 6/2008 ju preliezli A. Suchý, F. Zavacký. Aktuálne je v kľúčovom mieste pridaný nit (J.Horváth) a stále čaká na voľný prelez.

Projekty Medzi cestami 7 a 8 a napravo od cesty 4 sú navŕtané línie nitov (J. Horváth), o ktorých obtiažnosti a preleze nie sú informácie

Prístup: Zo Symbolického cintorína pod Galériu Ostrvy, ďalej popod Strednú a Pravú vežu až do Hetinaczovho žlabu. Ním cca 30m až ku fixu na pravej strane(dva nity plochá slučka, cca 5m) na pravej strane, ktorý vedie pod stenu. Zostup je zlanením z fixu.

Pár fotiek z Limbovca: