Vysoké Tatry - Prostredn�� hrot - 2441 m

Popis-štítu / Description:
Prostredný hrot is the highest peak of SE ridge of Široká veža (peak) separating Veľká and Malá Studená dolina (valleys). Prostredný hrot is separated from Malý hrot (peak) by Vyšná štrbina v Prostrednom (notch) and from Chmúrna veža (tower) by Sedlo pred Prostredným (saddle).
SW face
The face is a huge, in the lower section considerably wide massif, which is actually a system of pillars and gullies. Most of the routes end up at the jagged arete in the right part of the peak, which is the most common place to start your descent. The face is suitable for winter climbing as well. There is a pillar in the left part of the wide face and the steep W walls of this pillar are towering over the gully that ends up in the Sedlo za Prostredným (saddle). There is a Komarnického cesta (III) (route) in this pillar with the beginning in already mentioned gully, continues up the ledge to the left, then up the pillar and in the upper section there is a less difficult, but rugged terrain right beneath the summit, opening the possibilities of routes further up the pillar or in different directions.
Getting there:
From Hrebienok (funicular station): You shall follow the red, later on the blue hiking trail in direction of Zbojnícka chata (chalet). You shall turn right behind the bridge, which is crossing the Studenovodský potok (stream) and scramble up the scree to the beginning of particular routes (1,5 hour).

Zostup zo štítu / Descent:

Descent: To Hrebienok: When finished climbing the routes you shall traverse from the jagged arete down to the right through the system of ledges until you reach the gully coming from Sedlo pred Prostredným. You shall descend down the gully, then down scree and through the mountain pines until you reach blue hiking trail. Then you shall continue to the junction at the Rainerova chata (chalet) and from this junction you shall follow the red hiking trail to Hrebienok (1,5 hour). Similarly to Komarnického cesta (route) there are routes no. 1-3 that end up in less rugged terrain with gullies. You shall continue up the gullies to the summit or you shall keep yourself to the right and reach the already mentioned jagged arete. You shall descend from the summit few meters down. Before the steep ridge step you shall turn left to the scree gully, which is located at the same level as Vyšná štrbina v Prostrednom. You shall traverse the spur into the notch. Continue from the SE part of the notch down the groove in N face until you reach scree ramp (Dubkeho lávka) and then turn left to the Sedlo za Prostredným. The rest of the descent is the same as in Malý hrot.

1. V rebro (III) 4h.
G a R. Komarnickí, 6. 8. 1911.
Výstup v zimných podmienkach: V. Karoušek, B. Nemec, 15. 4. 1952, prevažne skalný, sneh, tráva.

Z rokliny pod V svahmi Žltej steny miernou rampou doľava na ploché sedielko vo východnom rebre nad Malou Žltou stenou. Rebro sa tu začína vežičkou podobnou kohútiemu hrebienku. Rebrom hore s obchádzaním ťažších úsekov. (Pozn. Nástupová rampa slúži na zostup napr. z Malej žltej steny)

2. Třešnička na dortu -S stena V rebra (M5 / V) 2,5h.
J. Novák, M. Perat, 28. 12. 2011
Kratšia zimná mixová cesta.
Topo od autorov

3. Pravá Třešnička na dortu - S stena V rebra (M4 / V-) 2,5h.
J. Novák, J. Končák, 30. 12. 2011
Kratšia zimná mixová cesta.

4. Requiem (V, A0) 4,5h.
J. Beneš,P. Koubek, 18.6.1977
J. Houšť, S. Lenárt, 14. 7. 1977, 5h.
3 leto,1. RP: R. Müller, R. Popr leto ?, 5h., klasa?
S. Kuba, Š. Bednár, 9. 7. 1983, 3h.
1.zima:Bedroš, Bena, Štichauer, 26 . 12. 1978, 8h.

5. Zárezom na V rebro (III) 3h.
M. Jaroš – F.Ždiarsky, 4. 8.1953,

6. Cesta na pamiatku Ing. Jána Káňu (V+, A2) 13h.
M. Kriššák, M. Orolin, 14. 10. 1967
P. Dieška, Š. Mištarka, 10. 1968, 12h.
1. sólo I. Mózes, 3.- 4.12. 1979
1. SK sólo P. Jackovič, 18. 9. 1982, 6h.
1. zima: M. Kriššák, M. Orolin, 7. 2. 1968, 18h.
2. zima: V. Farkaš, V. Petrík 7. 3. 1969, 14h.
3. zima: J. Kývala, G. Haak, J. Zeitler, 8 - 9 .3. 1969

6a. Variant Páleníčka
A. Ferancová – L. Páleníček, 4. 10 . 1975
Z ľavého okraja veže priamo na 11. stanovište (V-, A0).

Populárna cesta na pamiatku Ing. Káňu, ktorý zahynul pri zostupe z Dent du Geánt v západných Alpách.

7. Cermanova cesta (V-VI) 5h.
K. Cerman, V. Mašková, 31. 7. 1951.
Cesta je vlastne významným variantom Korosadowiczovej cesty, keď pôvodne do nej v hornej časti traverzovala cez vežičku spomínanú v diretisime, Po páde celej vežičky je cesta prerušená a je možné cestu ukončiť skôr prechodom doprava tzv. Kuttovým variantom.

Variant Kuttov - ústupový (III).
7a F. Kutta, R. Rada, leto 1954
Spod najťažších úsekov Cermanovej cesty je možné pretraverzovať doprava do Korosadowiczovj cesty a ňou ďalej.

8. Korosadowiczova cesta (V-VI) 3h.
Z. Korosadowicz – A. Uznański, 23. 7. 1932, APIII/87, FK1537
Zimné podmienky: B. Nejedlo, J. Sláma, 16. 4. 1953

9. Diretisima (V+, A2 dnes V+, A4,e) 20h.
I. Bajo – S. Hnátková-Kysilková – Z. Kysilka, 9. – 10. 8. 1962
Variant vpravo od veže: I. Dieška – R. Mock, 14. 7. 1964, VI. (prerušený pádom veže)
Cesta pôvodne V+,A2, po páde veže v hornej časti bola cesta prerušená a od stanovišťa 5 po 7 sa dnes lezie novým technickým variantom A1 - A4e)

Variantom po páde hornej veže (celá cesta: V+, A1-A4,e.)
P. Jackovič – J. Skokan, 20.7.1995, 12,5 hod.
M. Mrava, M. Medvec, 21. 5. 2002
Topo diretisimy vo výlome

10.Cesta Rybička-Šmíd (V+, A2, RP:6-) 25h.
J. Rybička, J. Šmíd, 31. 12. 1972 – 3. 1. 1973, 35 skôb, 8 klinov
Stehlíková, Pavlíček, Hák, Hoffman, 2-3. 3. 1979, 20 hod.
1. leto: Hlaváč, M. Jacina, 22. - 23. 8. 1975, 13 hod.
2. leto a sólo: M. Šmíd, 4. 7. 1976, 12 hod.
3. leto: J. Kulhavý, S . Lenárt, 13. 8. 1976, 9 hod.
1. RP: F. Korl, Ľ. Kuderjavý, 25.8.1983, 6 hod. (VI-)

11.Memento (VIII-)
Memento ,,Ozsváth-Dékány Memorial Route"
B. Lám, C. Mészáros, D. Solymári, 28. – 30. 7. 2005
Materiál: sada friendov a mikrofriendov, sada mikrovklínencov a vklínencov, lano 50 m. Skoby zanechané.

12.Pilier - Cagašíkova cesta (V dve miesta VI) 4h.
S. Cagašík – G. Krenová – C. Kubinec – M. Šaradín, 13. 8. 1946.
Zima: J. Weincziller, Z. Zibrín, 21. 12. 1956.

Vstup do steny je asi 60 metrov pod Štrbinou za Žltou stenou, vo veľkom sutinovom kuloári, ktorý oddeľuje SV stenu Prostredného hrotu od Žltej steny. V mieste, kde sutinový jazyk zasahuje najďalej do steny, vidíme rozlámaný a ustupujúci kútový žliabok. Po jeho ľavej strane hore až na malý balkónik na pilieri. Ďalej cez malú previsnutú stenu hore po hrane piliera za odštiepený balvan, ktorý sa čnie trocha vpravo v previsnutom kúte. ST. Pred sebou vidíme takmer kolmú platňovitú stenu so štyrmi zvislými škárami. Dvoma súbežnými škárami (V) najbližšie ku kútu hore do sutinového komína. ST. Ním hore na ľavé rebro komína, odtiaľ cez kolmú stienku (V) a ďalej asi 30 metrov priamo hore až do kúta, ktorý sa vyššie mení v komín. ST. Ostro zarezaným kútom 5 metrov hore do pravého malého komína. Na jeho pravú hornú hranu a stenou nad hranou 30 metrov hore, až pod veľké previsy. ST. Pod prevismi traverz šikmo doprava asi 10 metrov na malý trávnatý kútový balkónik pod rozlámanou a machom porastenou stenou. (Touto kolmou stenou 15 metrov hore na odštiepený balvan v pravej hrane, ktorý vytvára malú kazateľnicu. Toto miesto v pôvodnom opise je zasypané pieskom po dávnejšom výlome,ale po pravej strane sa tiahne šikmo doprava sutinová polička) Touto poličkou obídeme toto miesto doprava a potom doľava hore na kazateľňu (III) ST. Z kazateľne po previsnutom odštiepenom balvane hore na stupeň pod ďalším previsom. Odtiaľ odtláčajúcou, previsnutou, machom porastenou stienkou do škáry vľavo a ňou traverz na pohodlnú policu (VI). ST. Potom cez tri skalnaté stupne mierne doprava až na najvysunutejší bod hrany. ST. Tu sa ťažkosti končia. Ďalej asi 100 metrov ľahkými platňami až do komínika, ktorým sa dostaneme na SV hrebeň. Týmto na vrchol.

13.Pravým vhĺbením (V) 8h.
J. Kertész, F. Škopík, 21. 5. 1961
I. Dieška, I. Bortel, 27. 10. 1968
P. Jackovič, sólo, 7.1986, 1 hod.
1 zima: J. Kývala, J. Zeitler, 25. 3. 1968
2 zima: Prokeš, Z. Drlík, 1972
3 zima: Koubek, Schwab, 20. 3. 1972

13a. Variant na SV pilier
J. Kývala, J. Zeitler, 25. 3. 1968
Pôvodne bolo myslené, že ide o samostatnú novú cestu, každopádne ide o prvý opis Pravej depresie. Cesta vedie spoločne s č.13 na 6. stanovište a od neho prechádza doprava na SV pilier. Pilierom hore až ku ľahkým pasážam vo vrcholovej časti.