Vysoké Tatry - ProstrednĂ˝ hrot - 2441 m

Popis-štítu / Description:
Prostredný hrot is the highest peak of SE ridge of Široká veža (peak) separating Veľká and Malá Studená dolina (valleys). Prostredný hrot is separated from Malý hrot (peak) by Vyšná štrbina v Prostrednom (notch) and from Chmúrna veža (tower) by Sedlo pred Prostredným (saddle).
SW face
The face is a huge, in the lower section considerably wide massif, which is actually a system of pillars and gullies. Most of the routes end up at the jagged arete in the right part of the peak, which is the most common place to start your descent. The face is suitable for winter climbing as well. There is a pillar in the left part of the wide face and the steep W walls of this pillar are towering over the gully that ends up in the Sedlo za Prostredným (saddle). There is a Komarnického cesta (III) (route) in this pillar with the beginning in already mentioned gully, continues up the ledge to the left, then up the pillar and in the upper section there is a less difficult, but rugged terrain right beneath the summit, opening the possibilities of routes further up the pillar or in different directions.
Getting there:
From Hrebienok (funicular station): You shall follow the red, later on the blue hiking trail in direction of Zbojnícka chata (chalet). You shall turn right behind the bridge, which is crossing the Studenovodský potok (stream) and scramble up the scree to the beginning of particular routes (1,5 hour).

Zostup zo štítu / Descent:

Descent: To Hrebienok: When finished climbing the routes you shall traverse from the jagged arete down to the right through the system of ledges until you reach the gully coming from Sedlo pred Prostredným. You shall descend down the gully, then down scree and through the mountain pines until you reach blue hiking trail. Then you shall continue to the junction at the Rainerova chata (chalet) and from this junction you shall follow the red hiking trail to Hrebienok (1,5 hour). Similarly to Komarnického cesta (route) there are routes no. 1-3 that end up in less rugged terrain with gullies. You shall continue up the gullies to the summit or you shall keep yourself to the right and reach the already mentioned jagged arete. You shall descend from the summit few meters down. Before the steep ridge step you shall turn left to the scree gully, which is located at the same level as Vyšná štrbina v Prostrednom. You shall traverse the spur into the notch. Continue from the SE part of the notch down the groove in N face until you reach scree ramp (Dubkeho lávka) and then turn left to the Sedlo za Prostredným. The rest of the descent is the same as in Malý hrot.

1. Kútom (V, 75st.) 2h.
V. Zboja, R. Novotný, 29 – 30. 12. 1980
1.leto: P. Jackovič, P. Hadzima, 12. 4.1989, letný čas 2 hod.

2. Cez platňu (V-, A0, OS:V) 2,5h.
J. Osif, F. Jaroš, S. Šafář, J. Gereg, V. Barva, 5 a 13. 7. 1974
1.zima: Z. Drlík, M. Pelc, Š. Estočko – 12.1977
2.zima: L. Králiček, P. Barabáš, 12.1980
3.zima a OS: P. Jackovič, I. Verner, 2. 2. 1989 (OS V.)

3. Stokom vody (IV, ľad 75 - 90st.)
Ľ.Fábry ("Gazda"), J. Michalko, feb.1981
6 m ľad 90 st. potom ľad 75 st.

4. Žľabom (V,A1 OS V+ Var.M8- ) 9h.
L. Králiček, J. Lučenič 20 a 28. 2. 1981
Pozn.: možno lezené už skôr
1.sólo a OS : P. Jackovič – 21.10. 1990 ( OS V+.)

Variant "ľadovými prahmi vpravo"
Ľ. Fábry, Š. Bednár, 13.1.1988, V+, ľad 70st. 6 hod.

Nástup ľadom napravo od pôvodnej cesty na jej 1. stanovište. Druhá dĺžka je spoločná. Ďalej vpravo od pôvodnej cesty cez 3 ľadové prahy (do 70st.), nad nimi vľavo obchádzame previsnutý prah do žľabu. Ním cez 2 ľadové prahy (do 50st) a strmý sneh hore na pôvodnú cestu.

Schéma ľadovými prahmi

Variant Žľabom Direct (zimné 8-, OS) celé 6,5h.
Przemek Cholewa, Jakub Radziejowski, 28. 2. 2018
Dve dĺžky od nástupu priamo žľabom o ťažkosti zimné 8-, ďalej priamo žľabom.

Fototopo variantu

5. Ľavý pilier - Poustevnická (IV+ A1, RP V) 4h.
Z. Drlík, 4. 6. 1974
2.leto: M. Pelc, M. Neuman, leto 1975
3.leto: M. Kořínková,L. Kořínek, 2. 8. 1975
4.leto: S.Lacko, L. Králiček, 30. 4. 1976
1.zima: A. Ferancová, J. Stejskal, 14. 1. 1975
1.RP: P. Jackovič, M. Pšenek, 9. 1986 (V)

Cestou je možné po starých stanovištiach zlaniť.

6. Kosovkové rondo (V-) 4h.
A. Ferancová, L. Páleníček, 21. 9. 1973
2.leto: V. Tatarka, M. Lexa, 4. 6. 1975, s variantou cez žltý previs, A0
3.leto: S. Lacko, J. Milo, L. Králiček, 17. 4.1976
4.leto: Š. Karpišková, J. Osif, 3. 8.1977
1.zima: M. Kořínková, L. Kořínek, V. Rathouský, 16. 2. 1977
2.zima: L. Kyrc, Šoltés, 1986
Narovnávajúci variant :M. Pelc, M. Neuman
1RP cez previs : M. Komora, M. Medvec, VI+, leto 2009

7. Tatarka – Gibas (V-,A1 OS: VI)
V. Tatarka, Ľ. Gibas, 2. 5. 1976
1.OS : P. Jackovič, I. Verner, 18. 5. 1989

8. Vánoční (V-,A1 RP: VII-) 8h.
Z. Drlík, P. Mačák, 23. 12. 1973
1.leto: S. Lacko, L. Králiček, 2. 5. 1976
2.leto: M. Kořínková, L. Kořínek, 26. 5. 1979
1.RP : M. Komora, J. Milčák

9. Stredom steny (V, A1 RP: V+, hore III) 8h.
V. Černý, I. Urbanovič, 4. 4. 1965
1 sólo a RP: P. Jackovič, V+, 27. 10. 1988

Stredom spodnej časti JZ steny sa tiahne dosť výrazné vhĺbenie, ktorým vedie výstup. Najprv cez terasu s kosodrevinou na trávnaté stupne a ďalej do výrazného komínika. Ním až do miesta, odkiaľ sa 2 metrovým traverzom dostaneme do hladkej stienky, ktorou hore (najťažšie miesto). Ďalej zárezom a napokon mierne vľavo na trávnatú policu, ktorá sa stáča doprava. Zľava do previsnutého kútového zárezu, po dĺžke lana sa dostaneme na ľahší terén, odkiaľ rozlámaným žliabkom šikmo doľava do malého sedielka. Šikmým zárezom hore ku skobe, zlanenie 10 metrov do žľabu, ktorým pokračujeme do rozlámanej štrbiny. Ostrý hrebeň obchádzame sprava a po niekoľkých dĺžkach lana sa dostaneme na terasu, za ktorou je strmý žľab. Doprava na hrebeň rebra a ľahkým terénom na vrchol.

10.Pilierom (V+)
V. Tatarka, J. Michalko, jún 1988

Topo neexistuje, 12 dĺžok na vrchol piliera, ďalšie podrobnosti nie sú známe, na fotografii je zakreslený približný smer výstupu.

11.Kamzíčie hniezda (IV+) 3h.
A. Ferancová, L. Páleníček, 3. 3. 1975
1.leto: S. Lacko, L. Rozsíval, 4. 1976
2.leto: J. Milo, L. Králiček, 8. 5. 1976
3.leto: S. Borák, M. Milo – 18. 8.1976
2.zima: M. Dorociak, L. Kořínek – 19. 2. 1982
3.zima: L. Kyrc, zima 1986

12.Tatarka – Michalko ( IV+, 75st.)
V. Tatarka, J. Michalko, 3. 1. 1981
Roklinou cez ľadové prahy do 75 st.