Vysoké Tatry - Pust�� ve��e - 1900 m

Popis-štítu / Description:
Pusté veže are two distinctive towers Zadná a Predná Pustá veža located in a long northern prominence of Malý Ganek (peak) to the north from Kačacia veža (tower). Zadná Pustá veža (tower) is separated from Kačacia veže by Pustá lávka (little saddle) (Possible to move this way from Česká to Kačacia dolina/valleys). The ridge, located northerly from the Zadná Pustá veža, divides itself into the two terminal prominences: one prominence goes from Pustá priehyba/saddle/flexure (it is easily accessible from the side of Česká dolina/valley) to Pustá stráž, which is actually the prominence at the boundary of Kačacia and Česká dolina (valleys). There is a short prominence jutting out from Zadná Pustá stráž (tower) to Predná Pustá veža through Pustá štrbina (notch) in direction of Zmrzlé pleso (tarn). The faces of Pusté veže are quite rotten; suitable mostly for winter climbing. The most interesting face for the climbers is the N face of Predná Pustá veža. The NW pillar is extending out to the valley more then any other part the face and it is dividing face rather to E and W part. Both parts are introduced in this guide under N face. Fine mixed routes “appeared” on the face in the end of 90’s.
Getting there: Arrive to the Poľana pod Vyskou (mountain meadow) to the camp for climbers (see in description of Bielovodská dolina/valley). You shall continue from the camp in Bielovodská dolina to the bank of Zrmzlé pleso (tarn)(1 – 1,5 hour). In a place where the stream is leaving the tarn turn to the left and continue obliquely up to the face. It takes approximately 40 minutes from České pleso (tarn). Vilo Jakubec provided photos and schemes; we would like to express our gratitude.

Zostup zo štítu / Descent:

You can descend down the ridge or skirt around the ridge from the left side to the Pustá lávka beneath the Kačacia veža. Down the gully to the side of Kačacia dolina or the most simple and the most convenient: down the stony-grassy ledge to Zmznuté pleso in Česká dolina (similar to descent from Galéria Ganku down the Pustá lávka). Then follow the trail down to the Poľana. Quite comfortable descent is in winter from Pustá štrbina in direction to the bottom of Galéria Ganku. Descent Translated by M. Ridzoň.

1. Zadná Pustá veža-Depresia (V) 3h.
Z. Abgarowicz, R. W, Schramm, 23. 8. 1947
Zima: E. Bohmova, I. Jakubcová 7.3.1992 (možno lezené i skôr)

Zadná Pustá veža, Ľavou častou steny.Vstup do steny je jej ľavej časti pri veľkom temnom vhĺbení. Ďalej z ľavej alebo z pravej strany na jasnú skalnú bulu, kazateľňu, potom jej hranou na dno spomenutého vhĺbenia. Odtiaľ kúsok vľavo rozčlenenými hrdzavými skalami 25m pod čierny, vlhký, machom zarastaný strmý prah. Spod prahu (III) traverz vpravo, potom hore šikmo vpravo trávnato-skalnou lávkou,veľmi exponovaným zárezom a stupňami na dno strmého,zárezu kúsok vpravo od vhĺbenia.Ďalej - alebo:(IV) Dnom zárezu 30 m. hore do miesta, kde zárez prechádza v previsnutý komín. Ďalej komínom hore, neobyčajne ťažko, na zaklinený kameň pod strechou veľkého previsu, ktorá uzatvára komín. Odtiaľ traverz vľavo pod zobákom previsu, (V), a traverz vľavo hore na začiatok nasledujúceho skalnato-trávnatého zárezu. - Alebo, (V), traverz šikmo vľavo cez strmé trávnaté stupne a ďalej hore cez previsnute červené platňovité skalky na začiatok nasledujúceho skalnato-trávnatého zárezu. Zárezom hore, spočiatku III, ďalej ľahšie pod strmý hrdzavo sfarbený prah. Nad prahom sa zárez zužuje a je previsnutý. Preto traverzujeme na hranu doľava, ktorá oddeľuje zárez od vlastného vhĺbenia. Pravou stranou hrany hore strmými trávami a skalnými stupňami, na konci vpravo na hrebeň, ktorým kúsok vpravo, na juhozápad, na vrchol Zadnej Pustej veže. Velmi lámavá skala, istenie iluzórne. Vhodné skôr na zimu.

2. Osudová hra (M4+, A0) 8h.
J. Svrček, V. Jakubec, M. Styk, 2.3.1997

3. Pilier (IV, miesto V) 1,5h.
M. Grochowski,M. Jurewicz, S. Kierski, 3.9.1965
K. Grajewski, R. Kowalewski, B. Piatovska 10.9.1965 -nový variant po ľavej strane ostria

Predná Pustá veža, pilierom. — Exponovaný výstup sa začína v mieste, kde severozápadný pilier vchádza nižšie, t. j. z najvyššie položeného sedielka v rebre, ktoré prechádza nižšie v prahy nad Zmrzlým plesom. Kúsok doprava, ľahko, depresiou, v spádnici výrazného komína, hore uzatvoreného prevismi, až na trávnatý pás, ktorý beží vľavo na ostrie piliera. Odtiaľ vpravo od ostria hore, na výrazný stupeň s blokom. Alebo po ľavej strane ostria, vyššie malou komínovitou depresiou, na výrazný stupeň s blokom. Odtiaľ krok vpravo do výrazného kominovitéj pukliny, ktorá vyššie prechádza v rínu. Ďalej už ľahšie po rebre cez niekoľko výšvihov na ešte dosť vzdialený vrchol.

4. Tieň Pokánia (M6,A0) 9h.
J.Svrček, V. Jakubec, 13.3.2007

5. Temné sily nad nami (M7-) 9h.
J. Svrček, V. Jakubec, M. Styk, 13.3.1999