Vysoké Tatry - Slavkovsk�� kopa - 2345 m

Popis-štítu / Description:
Slavkovská Kopa is a distinctive summit at the end of Vareškový hrebeň (ridge), which continues towards Slavkovský štít (peak). It is separated form Vareškový hrebeň by Varešková priehyba (flexure) and from Slavkovský štít by Priehyba nad Jamou (flexure). The peak has two summits. The lower one is located in lateral N ridge that continues to the last distinctive tower of massif of Slavkovský štít – above Veľká Studená dolina (valley) to so-called Slavkovská stráž, which has steep scarps above the valley and vertically placed distinctive balcony/gallery. This northern “ridge-like” prominence separates Slavkovská Jama (little valley) from Dolinka nad Vareškovým plesom (little valley). While looking from the Veľká Studená dolina, (valley) this ridge, Slavkovská stráž – Slavkovská kopa, is called Vareškový pilier. The most important faces for climbers are NW- W faces of Slavkovská kopa above Varešková dolina. These faces offer good climbing conditions and the advantage is nearby location of Zbojnícka chata (chalet). It is more convenient to use titles of some humps in Vareškový pilier according to Polish nomenclature, while Slovak climbers used the Polish names throughout history. Looking from Zbojnícka chata starting left: Slavkovská stráž - Nižný Vareškový priechod (pass/saddle)-Prostredná Varešková strážnica-Prostredný Vareškový priechod(pass/saddle) - Veľká Varešková strážnica (up to this place Puškáš calls this ridge Slavkovská stráž) - Slavkovská priehyba- Jaminská vežička - Slavkovská Kopa. Slavkovská stráž has separate entry in this internet guide.
Getting there: To the faces above Vareškové pleso (tarn): Follow the blue hiking trail in direction of Zbojnícka chata. Turn left above Vareškové pleso and traverse to the bottom of the Dolinka (little valley) to the NW-W faces of the ridge jutting from Slavkovská kopa (10-15 minutes from the trail).

Zostup zo štítu / Descent:

From the summit to the Dolinky nad Vareškovým plesom: Turn right from Slavkovská kopa and start to the W, following the ridge, to the Varešková priehyba (flexure) until you get before the stony spire (I)- continue 150 meters to the west following the diagonal ramp, then turn sharply to NE to the scree bands, then cross the little gullies directly down and obliquely to the left to the NW slopes and finally down the last steps below the gully falling away from Slavkovské sedlo (saddle) (1 hour). Variation: down the grassy slope: from the first notch before the difficulties of the ridge begin, turn right and down to the N down the serpentine trail, or 100 m down the gully, then traverse approximately 200 m to the left to W to the little gullies beneath the scree band.
From Vareškové strážnice: follow the ridge to the Slavkovská kopa and continue according to abovementioned description (walking, I)There is a possible descent route down the gully from Slavkovská priehyba – route no. 6 (II, in winter steep snow).
From the summit to the Veľká studená dolina: down the slopes of Vareškové strážnice (walking) to the bottom of Slavkovská jama. In the left section there is an end of the gully, which separates Slavkovská stráž from Slavkovská vežička. Descend down the gully, first steep, then milder (walking). In bad weather there is a risk of avalanches in Slavkovská jama and the gully. Translated by M. Ridzoň.

1. Modré oči (IV) 2 h. - Prostredná Varešková strážnica
M. Chovanec, A. Urík, 18.2.1975

2. Veľká Varešková strážnica - Ľavý pilier (III-IV) 3 h.
E. Vališová, V. Tatarka, 29.12.1974

2a. Variant ľavého piliera - stenou (V) 6h.
T. Klinka a A. Kadlečík 7.3.2009

Variant v druhej dĺžke pokračuje skalným komínom (V), stredná časť mix (II-III) Možno lezené i skôr, sada friendov a vklínencov.

3. Puškášová cesta (mix-III) 2 h. - Veľká Varešková strážnica
A. Puškáš, L. Szabó, 30.4.1958

Popis: Zimná mixová cesta trávami a snehom. Nástup je v spádnici vrcholu, postupujeme trávnatými žliabkami cez snehové police až na policu pod vrcholovú stenu. Lávkou pod štítovou stenou doprava za roh do šikmého snehového žliabku smerujúceho doľava, ním až na plató a z neho na vrchol.

4. Veľká Varešková strážnica - Pravým Pilierom a stenou (IV+,A0) 7 h.
L. Králiček, M. Milo, 15.3.1977

5. Slavkovská priehyba - Komín (mix-IV,1 miesto V) 3 h.
M. Bobovčák, I. Franková, 24.2.2008

Zimná mixová cesta. Nástup je vo výraznom komíne v prostriedku trojuholníkovej steny pod Slavkovskou priehybou. Komínom 60 m IV, 1 miesto V, (veľmi zlé možnosti istenia) na ľahší terén, žliabkom v pokračovaní komína a trávnato-skalnými žliabkami s odchýlením doprava na vrchol trojuholníkovej steny. Ostrým hrebienkom a v jeho predĺžení na priehybu.

6. Žlab (II) 1 h.
Z. a S. Klemensiewicz, A. Lomnicki, Z. a V. Smoluchowski, W. Szczepanowska., 24.8.1921

Žlab Spadá zo Slavkovskej priehyby popod stenu Jaminskej vežičky a Slavkovskej kopy až do Dolinky nad Vareškovým plesom. V hornej časti sa rozvetvuje. Ľavou alebo pravou vetvou hore na priehybu. V zime väčšinou na čistom snehu, v pravej vetve je obvykle menej skál. Žľab je vhodný aj na zostup do dolinky.

7. Jaminská vežička (IV+) 2 h.
L. Benešová, F. Piaček, V. Tatarka, 24.2.1974

8. Zamkovského komín (II-III) 2 h.
N. Füzy, Š. Zamkovský, august 1932.
Zima: A. Puškáš, H. Rácz, 5.1.1951. s variantom priamo pilierom na vrchol

Komínom v stene Slavkovskej kopy, pri ústi žlabu do Slavkovskej priehyby. Komín miestami prechádza v žlab a ústí vľavo od vrcholu za Jaminskou vežičkou. Ideálny zimný výstup.

9. Keleho cesta (IV) 1 h.
F. Kele ml.,21.7.1952

Žlabom v spádnici vrcholu Slavkovskej kopy na veľkú sutinovú terasu, ktorá je vpravo od SZ rebra. Žliabkom vpravo od rebra až pod 30m prah. Ním do malého kotla pod vrcholovou stenou. Po platniach do úzkeho komína a ním na vežu pre vrcholom. Doprava na vrchol. Dolná časť pod terasou a vrcholová stena - IV.

10. Slavkovská kopa - SZ rebro (III) 2 h.
F. Kele ml., J. Kováčik, 14.8.1952
Pravou dolnou časťou steny, najkrajnejším žlabom od dolinky ľahko na sutinovú terasu pod rebrom. Sutinoviskom pod samotné rebro už nad stenou, ktorá sa z terasy láme do doliny. Rebrom hore, markantnú vežičku obchádzame zprava. Skalný schod v rebre prekonávame žliabkom, ktorý ho pretína. Ďalej priamo po rebre na vrchol.

11. Slavkovská kopa - Dolný variant SZ rebra (V)
K. Pavlík, J. Šuna, 6.5.1956

SZ rebro spadá do doliny kolmou hranou. Cez ňu priamo hore až na sutinovú terasu, ktorá pretína rebro. Tu sa napája cesta č. 10. - ňou na vrchol.

12. Ždiarskeho cesta (IV) 3 h.
F. Ždiarsky, O. Chudý, 10.9.1959.

Nástup podobne ako Keleho cesta, prvým bielym vodným žlabom vpravo od cesty č.11. Cesta sa pravdepodobne kryje s malými odlišnosťami z Keleho cestou (č.9)

13. Slavkovská priehyba - Ľavý žľab (hore III-IV) 1,5 h.
Žľab je pravdepodobne chodený už dávno. - pekná zimná cesta. Žľabom na čistom snehu až pod skalnú bariéru s dvomi žliabkami. Pravým žliabkom III miesto IV a pomedzi vežičky na Slavkovskú priehybu.