Vysoké Tatry - Velick�� stena - 2230 m

Popis-štítu / Description:
Velická stena (wall) is a prominence of Dvojitá veža (tower) and it is towering above Velická dolina (valley). There are three faces on Velická stena: the northwest, west and the southwest face.
Northwest and West face Both northwest and west faces are towering above Kvetnica (part of Velická dolina and Večý dážď/edge of terrace/waterfall). There is a distinctive ramp at the bottom of the northwest face with a huge cave at its beginning. Very popular west face offers beautiful climbing on solid rock.
Southwest face The Southwest face is distinguished by the characteristic white water gully at the bottom and with three small white walls in the upper steep part of the face.
The Approach to the Northwest and West face: From Velické pleso follow the green hiking trail towards Poľský hrebeň (ridge). At Kvetnica, after passing Večý dážď (waterfall) turn to the right and descend down a into an distinctive depression falling from western face. At this point you can see the previously mentioned cave and ramp. At the bottom of the cave is a grassy ledge, start climbing here, to the left and up the little chimney and small ridge (II-III UIAA, chain and bolts), it is possible to use for rappelling when descending from Velická stena as well). Follow the ramp to access the routes on the northwest face.
Approach to the Southwest face: From Velické pleso follow the yellow hiking trail towards Poľský hrebeň and before you reach Večný dážď turn to the right towards a water gully and into a grassy depression at the bottom of the face. For climb no. 8 scramble up to the small saddle between the west and southwest face and from here rappel down into a grassy depression using the bolt. The routes on the right side of the southwest face access by gully between Ľavá (left) and Pravá (right) Velická veža (tower).

Zostup zo štítu / Descent:

From the summit (walk) down into a grassy saddle towards Dvojitá veža and Granátová lávka (ramp), from here to the left into a steep gully. Down a grassy footpath on the left side of the gully, do not go further down to the gully but traverse horizontally on the edge of the northwest face and to the previously mentioned ramp. Using the ramp climb down to the small rib and more to the left, there is a possibility of using chains and bolts for rappelling; from the bottom of the cave follow the gully down to Kvetnica (II-III UIAA).

1.Hrana Velickej steny (IV,V) 2h.
F.Gažo, I.Gálfy, I.Urbanovič, 11.11.1951
Info:APIV/82,FKII/1152

Na Hrebienok nad jaskyňu (viď prístup k stene) na hranu kde končí rampa SZ steny.Odtiaľ hore do vhĺbenia a ním hore na plošinu v hrane. Z nej pokračujeme vhĺbením na ďalšiu plošinu. Z nej hore vhĺbením na vrchol. Pekný variant: Z druhej plošiny vhĺbením mierne doľava smerom k previsu so špárou a poličkou pod ním (Pod ním stará skoba s oválnym krúžkom). Z pravej strany previsu špárou (V) nad neho a priamo na vrchol.

2.Weincziller - vhĺbením (V) 2h.
M.Rybanský, J.Weincziller, 5.9.1959
Info:APIV/83,FKII/1151

Na začiatok rampy v SZ stene nad jaskyňou.(Pozri prístup k stene) Odtiaľ traverz doprava hore šikmou položenou platňou na hranu nad jaskyňou (stanovište).Od jaskyne sa celou Z stenou tiahne zárez, ktorým vedie výstup. 5 metrov vodorovným exponovaným traverzom doprava v platni nad jaskyňou (V) a hore na plošinu. Odtiaľ doprava hore na naklonenú platňu pod previsom, traverzom doprava za rebro do vhĺbenia. Vhĺbením hore pod previs, zľava okolo neho na dobré stanovište.Ďalej priamo hore po čiernej machnatej rozpukanej skale hore na rebro. Odtiaľ priamo na vrchol.

3.Vzpomínka na Bimba (IV+,A2 / M9-) 12h.
Plachecký, Jakeš, Pavlíček,Sakešová 7-8.7.1977, Info: 5 skôb. 3 bongy sada hexcentrov.
1. zimný voľný prelez: J. Švingál a A. Zvara 17.3.2012 M9- flash, pozri topo a
link na článok v climb.sk

4. Gálfy - Urbanovič (V,dve miesta VI) 3h.
I.Gálfy, I.Urbanovič, 17.8.1952
Info:APIV/81,FKII/1150

Z turistickej cesty, vedúcej na Poľský hrebeň, nad Večným dažďom odbočíme doprava k nápadnému žľabu, končiacemu sa veľkou jaskyňou. žľabom hore až pod jaskyňu. Vpravo spred jaskyne nástup do jasne viditeľného komína. Komínom až po previs, odtiaľ traverz doprava na stupeň. Zo stupňa priamo hore na trávnatú plošinu. Z plošiny cez previsnutú stienku šikmo doľava do malého komínika, odtiaľ dobré istenie. Ďalej priamo hore na stupeň a cez previsnutú stienku do komínika vpravo. Z komínika traverz po trávnatých stupoch asi 5 metrov doprava pod dva kolmé zárezy. Vystupujeme pravým zárezom priamo hore(VI). Odtiaľto asi štyri dľžky lana pekného lezenia na výraznú hranu pod vrcholom a doľava asi 50 metrov na vrchol.

4a. Variant cesty zľava (V, VI) 3h.
J. Gurník, I. Buliščák, 11. 9. 1976, možno lezené i skôr
Variant je zakreslený na foto zelene, často sa lezie aj v súčasnosti.

5. Cez výlom - pravý pilier (IV,V) 3h.
M. a T.Rewajovci, T.Piotrowski, Z.Prusisz 6.8.1964
Info:WHP13/medzi 1948 a 1949, FKII/1149,

Z plošiny pod Z stenou doprava na ploché sedielko v hrebienku oddeľujúcom Z A JZ stenu asi 70m (II tráva). Zlatý nit -stanovište. Alternatívny nástup (krajšie). Trávnato - skalným vhĺbením smerom k nápadnej hranatej štrbine ďalej vpravo od sedielka, ktorá je v pravej kulise. Pod štrbinou polica - stanovište (zlatý nit).
Zo stanovišťa doprava platňovitou stienkou zľava od výšvihu kulisy na jej vrchol, ďalej prejdeme na druhú pravú stranu kulisy a vodorovným hrebeňom do vyššie spomínaného plochého sedielka už pod výšvihom samotnej steny. Zlatý nit - stanovište.
Sme nad kotlom JZ steny v úrovni prvého bielého pásu Gálfyho cesty JZ stenou. Nad nami je platňovitý pilierik tiahnúci sa doľava. Pilierikom a členitým terénom hore na policu kde je borhák (medzistanovište). Šikmo doprava hore, ďalej traverzujeme po ľahkých nápadných odštepoch až na plošinku - stanovište (Zlatý nit).
Nad nami je platňovitý výšvih, ktorý prekonávame miernym oblúkom zľava po členitejších skalách s výlezom na ploché trávnaté pilieriky. Nimi hore na policu pod nápadný výlom so strechovými prevismi. Pod výlomom stanovište - dva borháky.
Pokračujeme buď - širokým oblúkom zľava oblezieme výlom až nad jeho previsy. Krajší variant: Buď od stanovišťa doľava a hore vhĺbením smerom k previsom, vzápätí do pravej steny vežičky a doprava nad stanovište, ktoré je kolmo pod nami. Ďalej členitým vhĺbením hore a mierne doľava cez previšťok (skoba) na stanovište s dvoma borhákmi. Od stanovišťa pod výlomom môžme liezť hneď doprava do spomínaného členitého vhĺbenia a ním až na spomínané horné stanovište.
Od stanovišťa ďalej exponovaným traverzom doľava asi 1,5 m. a oblúkom doprava hore až k hladkej platničke (skoby, postupový zlatý nit, najťažšie miesto V). Traverz asi 1,5 metra šikmo doprava a hore okolo nitu neskôr členitými skalami s mierným odchýlením doľava až na pohodlnú policu. Stanovište 2 borháky.
Ďalej ľahkým trávnatým terénom na vrchol. Cesta je preistená fixným istením na stanovištiach - V.Tatarka. Veľmi pekná cesta v pevnej skale.

6. Grószova cesta - prístup k Z stene (II)
A)Do dolnej granátovej štrbiny - A.Grósz 23.7.1911
B)Variant Bednár,F.Ždiarsky (III) 22.V.1960
E) Výstup vedľa jaskyne na rampu pri výstupe Hranou - Gažo a spol.
Info:APIV/24,27

Cesty historického významu A) a E) predstavujú dnes prístup pod Z a SZ stenu - pozri "Ďalšie foto" Z steny.

7. Žlab pod Dvojitou vežou (II,III)
C)M.Szczepanska, J.A.Szczepanski, 28.8.1930
D)Variant komínom W.Birkenmajer, K.Kupczyk (V) 2h. 10.7.1930
Info:APIV/25,26

Cesty historického významu. Pozri "Ďalšie foto" Z steny

8. Gumipuška (VI,A2-A3) 6h..
R. Bros, A. Obr 11.11.2005
Cesta na pamiatku Danovi T.

Link na opis cesty