Vysoké Tatry - Vysok�� - 2560 m

Popis-štítu / Description:
Vysoká je jeden z najkrajších a najzaujímavejších tatranských štítov. Leží v hlavnom hrebeni Vysokých Tatier. Od Ganku ju oddeľuje Západné Rumanovo sedlo, Od Ťažkého štítu štrbina pod Ťažkým štítom a od Dračieho štítu Vyšné Dračie sedlo. Má dva vrcholy rovnakej výšky SZ a JV. Tieto vrcholy rozdeľuje štrbina Vysokej. Cez JV vrchol vybieha do Zlomiskovej doliny bočná rázsocha, ktorá sa tiahne cez Dračí štít a končí sa Ošarpancami. Tento hrebeň oddeľuje od seba Rumanovú dolinku v hornej časti Zlomiskovej doliny a zároveň vytvára s Dračím hrebeňom, ktorý je taktiež cez Dračie sedlo spojený s masívom Vysokej, kotlinku pod Dračím sedlom. Dračí hrebeň sa cez Veľkú Dračiu hlavu končí v Zlomiskovej veži.
Severná stena Vysokej spadá do Ťažkej doliny asi 500 m vysokou stenou, ktorú rozdeľuje mohutná depresia, tiahnúca sa medzi obidvoma vrcholmi Vysokej. Z horolezeckého hľadiska je severná stena najmä v zimných podmienkach vážnym podnikom. V letných podmienkach sa veľmi neodporúča pre známu lámavosť skál a časté mokré úseky, čo zapríčiňujú zvyšky snehu dlho do leta nachádzajúce sa v stene.
Prístup pod SZ stenu:najpraktickejší je zostup pod S stenu Vysokej zo sedla Váhy. Zostupujeme serpentínami a roklinou, prevažne vyplnenou snehom, potom sutinou pod stenu. V zime, veľmi lavinozne. Cca 1,45 hod.

Stenu spracoval Jozef Gurník.

Zostup zo štítu / Descent:

Zostup: možnosti je niekoľko, najpraktickejší sa javí zostup do Dračej doliny. Žľabom, ktorý spadá na JZ, dolu po jeho ľavej strane a potom nejaký čas šikmo vľavo. Po prechode cez rebro zase vľavo. Hlbokým žľabom, ktorý je v dolnej časti niekoľko ráz podťatý prahmi, ideme dole ľavým rebrom žľabu pod schodovitými skalkami po pravej strane rebra a na konci žľabom nad Dračie pleso. Klas. II.

1. Západné Rumanovo sedlo (II) 1 hod
„v zostupe“ J.Chmielowski, Z.Klemensiewicz, M.Swierz, 19.08.1926
Variant zľava (biela): A.Raabe, A.Regirer, 08.1937

2. Ľavý komín (V,A0,ľad 90st) 8 hod.
J.Beneš, 16.03.1982, 6 skôb

Nákres z knihy na chate

3. Stenou ľavého piliera (V+) 13 hod.
L.Hodál, J.Zaťko, 24-25.02.1976, použili 15 skôb

Nákres z knihy na chate

4. Kordysova cesta (III-IV) 4 hod.
R.Kordys, A.Znamiecki, 28.08.1908
2.leto: R.Nalecki, A.Sokolowski,17.07.1923, s novým variantom vľavo od žľabu v dolnej časti,ešte pred vstupom na veľkú plošinu v žľabe
3.leto: W.H.Paryski, J.Sawicki, 10.08.1928
1.zima: W.Ostrowski, J.Piotrowski,3.-4.04.1947, dolnú časť steny šli vpravo od hlavného žľabu, obchádzajúc tak cestu Stanislawského, na rebre a z neho priamo do kotla v hlavnom žľabe a v hornej časti variantom, ktorý pokračuje ďalej v žľabe a tiahne sa pod štítovú stenu SZ vrcholu, na sedielko medzi vežu a SZ hrebeň
2.zima: M.Jílek, A.Mrkos, J.Slíma, 21.01.1957, pôvodnou Kordysovou cestou
3.zima: K.Cerman, J.Mašek, Posejpalová, 09.03.1960

5. Stanislawského cesta ( dole IV,od kotla V) 5-6 hod.
W.Stanislawski, M.Žulawski, 27.08.1932
2.leto: L.Horák, A.Puškáš, 30.07.1947

Zima: ideálny zimný výstup, dostatočne zasnežený, prahy často pretekajúce ľadom:
1.zima: M.Jílek, J.Sláma, 13.02.1957
2.zima: R.Kuchař, J.Weigel, 31.03.1957
3.zima: I.Kluvánek, V.Šmída, 1.04.1957

Fotoreport a popis z prelezu

6. Variant z kotla (V) 4 hod.
J.Andráši, Z.Manicová-Ráczová, M.Stolár, 10.08.1948

Zima: dostatočne zasnežený výstup,s prahmi a pretekajúcim ľadmi:
1.zima: B.Hejtman, J.Švejda, F.Staš, T.Kuffa, 12.04.1964

7. Prostriedkom steny (V, miesta VI) 5-7 hod.
J.Červinka, A.Lowak, M.Turek, J.Walter – 18.09.1964

8. Kianičkov variant (V+,A2) prvovýstup 24 hod.
Auermüller, J.Kianička, Wolek, 31.03 - 2.04.1968
Kombinácia ciest Červínka – dolná časť, len málo v nástupe, napriamujúci variant, lezený len v zimnom období, horná časť, sponad Čiernej veže, Worwova cesta z roku 1945

OS voľne: okolo r. 2000 za jeden deň, J.Santus, R.Hajdučík, J.Hreus, zatiaľ bez bližších podrobností.

Článok z Krás Slovenska

9.Pravou časťou steny (V-VI) 5-7 hod.
A.Hrebenda, S.Worwa, 27.08.1945, len od sedielka, samotnou osemdesiat metrovou štítovou stenou SZ vrcholu
2.leto: M.Jílek, M.Varga, 20.08.1956, celý výstup

Zima: dolná časť steny, snehovo-ľadová, prostriedok skalný, horná časť skalná: 1.zima: M.Grochowski,W.Jedlinski, K.J.Rusiecki, 26.04.1968, štítová časť Kordysom

10. Štrbina pod Ťažkým štítom (II-III) 1 hod.
E.Dubke, vodca J.Franz st., 09.07.1904