Vysoké Tatry - Ĺ˝ltá veĹľa - 2385 m

Popis-štítu / Description:
Žltá veža is located between Drobná veža (tower) and Prostredný hrot (peak). It is separated from Drobná veža by Žltá lávka (notch) and from Prostredný hrot by Sedlo za Prostredným (saddle) where is a begging of noticeable gorge falling away to Veľká Studená dolina (valley), separating distinctively Žltá veža from Prostredný hrot. The most important faces for climbers are the western and northwestern. There are three huge, vertical slabs visible from Zbojnícka chata (chalet) approximately in the fall line of the summit. Two slabs are brass coloured, the middle one is green.
Getting there: Follow the blue hiking trail from Hrebienok until you reach Strelecký potok (stream). Follow the stream upwards (unmarked path) ; do not continue up the gully falling away from Sedlo pod Prostredným (saddle) but beneath the steep wall turn left and scramble up the grassy slope to the gully falling away from Žltá lávka. Follow the trail to the face (approximately 2-3 hours). Jozef Gurník provided some info and photos for web guide.

Zostup zo štítu / Descent:

From the summit follow the ridge to the Sedlo za Prostredným (I) and then down the rugged grassy gully (skirt around the steps from right) to the Veľká Studená dolina (high risk of avalanche in winter) – 2 hours.

1. Ľavý pilier (IV, miesto V) 3h.
F. Kele ml., J. Lukáč, 3. 7.1953
Zima: Kramný, Mrňák, 26. 4. 1962

Nástup z rokliny priamo pod Žltou lávkou - pilierom. Po ľavej strane piliera sú zrázy Žltej bašty. Stále po hrane piliera až pod štítový blok, potom trochu vpravo na trávnato-skalnú terasu kde sa napojíme na Stanislavského cestu a ňou na vrchol.

2. Prostriedkom steny ( IV-V) 4h.
A. Kenar, W. Stanislawski, A. Stanecki, 10,.VIII.1929
2. leto: Z. Korosadowicz, K. Zajac, 21.VII.1930
3. leto: F. Gádor, Wein, L. Zinner, okolo 27.VII.1930

Podľa APIII/57: Západná stena sa týči nad žľabom zbiehajúcim zo Žltej lávky. Približne v spádnici vrcholu sa strmia nad roklinou tri obrovské kolmé a hladké tabule z platní. Prvá, najspodnejšia, je sfarbená do bronzova, odštiepená od steny a hrozi zosunutím, druhá je zelená a tretia najvyššia znova bronzová. Tabule sú viditeľné už od Zbojnícke] chaty.'Výstup začíname medzi dvoma hornými tabuľami. Cez 5 metrovú ťažkú stienku na trsy trávy, odtiaľ na balvany, kúsok vpravo pod previs a cez previs III k dobrému balvanu na istenie. Ďalej doprava cez stienku na rímsu v platniach a rímsou doprava až na koniec. Od vstupu do skál 30 m. Odtiaľ cez nízku šikmou puklinou preťatú stienku. šikmo doľava IV na vrchnú hranu hornej bronzovej platne. Neďaleko jej hrany 15 metrov šikmo doľava na trávnatú plošinku, z nej priamo hore kúsok vľavo na konci kolmou trhlinou a potom po 20 metroch na ďalšiu plošinu s balvanom. (Kúsok vpravo je plochý stôl). Od jej pravého okraja trhlinou vytvorenou z balvanov, mierne doľava hore až k previsu v trhline a potom po jej ľavej tupej hrane IV na plochý stupeň a odtiaľ podobnou hranou na ďalší stupeň. Teraz dlhý krok doprava nad trhlinou na stupeň pri začiatku dalšej 15m trhliny. Ňou 8 metrov hore nakoniec cez previs V na sutinový stupeň priamo nad previsom. Odtiaľ trhlinou kúsok vlavo na trávnatý pás a po páse doľava pod malý komín s vklineným balvanom, (vľavo plošina). Komínom priamo hore, cez previs III na rozsiahlu terasu 40 metrov a po nej 20 metrov doprava až na jej koniec pod ohromnou kolmou platňou. Teraz vľavo od platne strmou stienkou hore a kúsok doprava na pravé rebro vľavo ležiaceho obrovského zárezu v platniach. Po rebre na konci po sutine a ďalej ráve na ďľšiu trávnatoskalnú terasu 40 metrov. Odtiaľ vedú priamo hore dva obrovské zárezy. Pravým - 25 metrov hore do blízkosti výklenku s plochým trávnatým dnom a vrúbeného previsnutými platňami. 5 m pod okrajom výklenku zo zárezu pokračujeme doprava, IV na rebierko vpravo a po ňom 15 metrov až do miesta kde sa stráca v previsnutých skalách. Traverz doľava nad výklenkom s pomocou odštiepeného balvanu, III na trávnato-skalnú terasu. Ňou 10 m. doľava a potom trhlinou hore. Sprvu doprava potom priamo na ďalšiu trávnatú lávku. Po lávke niekoľko metrov doľava a potom kratšou trhlinou a nakoniec cez balvany a stupne (40 m) na vrchol.

3. Pravou polovicou steny (IV-V) 4h.
J. Sláma, R. Smetana, 22. IV.1952
Leto: I. Gálfy, J.a L. Richvalský, 7 .VI.1953

Pravou polovicou steny. — Nástup ako v Stanislawského ceste až na trávnatú lávku, 30 metrov od nástupu . Ďalej šikmo doprava pod obrovskou odštiepenou platňou. Previsnutou stenou na ľavú hranu platne a po nej hore. Z pravého konca platne šikmo hore doľava asi dve dĺžky lana, miestami previsnutými lávkami a stienkami. Potom priamo hore do trávnatého vhĺbenia pod vrcholom. Vhĺbením na rebro v jeho ľavej stene, ním hore a z neho doľava do žliabku, ktorý ústi 30 metrov pod vrcholom v juhozápadnom rebre. Po rebre na vrchol.

4. Ferko - Jamnický (V, A2) 12 h.
D. Ferko, F. Jamnický, 2.VI.1979

5. Pravou polovicou na JZ hrebeň ( V+) 3h.
V. Tatarka, S. Lacko, 2.VI.1973
2. leto: V. Slivka, M. Milo, 14.VIII.1973

6. Vydržať (V+, A3) 8h.
Z.Drlík, P.Mačák, 30.VIII.1976
2. leto: Králiček, V.Zboja, 18.VII.1980
3. leto: J.a Š. Bednár, 6.VIII.1980 – 7 hod.

7. Novoročná romanca (V-, A1) 12 h.
Z.Drlík, M.Pelc, 5-6.I.1974
2. zima: M.Dorociak, L.Kořínek, 5 hod.
1. leto: J.a Š. Bednár, VIII.1977 -
2. leto: J.Frniak, V.Zboja, 15.VII.1978 – 5 hod.
3. leto: M. a L.Kořínkovi, V.Šimánek, 2.VI.1979 – 4,1/2 hod.

8. Drlík - Páleníček (IV+)
Z.Drlík, L.Páleníček, dátum?
Bez podrobností

9. Janiga - Tatarka (IV+)
L. Janiga, V. Tatarka, 22.XII. 1978
1. leto: V. Zboja, Antoška, 15.VII.1980
Nástup z pod kotla (IV) a 3 dl. na lávku

10.Komín ( V-)
V.Tatarka, M.Pršo, leto 1991

11.Zásadné rozhodnutie (M5+, AF) 5h.
J. Svrček, M. Styk, O. Styk, 27.12.2010

Náčrt steny

12.Tušenie súvislostí (M5) 5h.
J. Svrček, M. Styk, 8.1.2011

Náčrt steny

13.Cena steny (M6,A0) 9h.
J. Svrček, V. Barčík, 16.01.2011

Náčrt steny

14.Terapia chladom (M5) 4h.
J. Svrček, J. Mierka, 04.01.2011

Náčrt steny

15. JZ Pilierom (dole III, hore I) 1,5 h
Gy. Komarnicki, R. Komarnicki, 29.VI.1912
Zima: J. Andráši, P. Frak, K. Pavlík, I. Urbanovič, 28.III.1956

podľa AP III/60 : K päte skalnatého Komarnického rebra. Toto sa začína nápadným, doľava odvráteným žltým zrázom. Z trávy dolu po hrane platne šikmo doprava horea potom traverzom na druhej strane zlomu doprava k plytkému žľabu medzi dve rebrá piliera. Žľabom 25 m hore, potom znova travera cez platne doľava na hrebeň pri veľkom balvane. Ďalší výšvih, druhý,obídeme oblúkom doprava. Hrebeňom cez prvý zub do sedielka, zprava pri ústi trávnatého žľabu. Odtiaľto 10 metrov doprava a potom trávnatým zárezom šikmo doľava hore a znova na hrebeň. Nasleduje ľahký chrbát až k plochému tretiemu výšvihu. Tu vľavo po stienke hore, potom sa presunieme na pravú stranu po preklenutej platni a cez niekoľko stupňov z platní dosiahneme vrchol výšvihu, Ďalší úsek je dlhší, ale ľahký. Pod štvrtým vežovým výšvihom trávnatým žľabom po pravej strane hore a zboku na výsvih. Po vodorovnom úseku priamo cez piaty kolmý výšvih 30 metrov do štrbinky pod vrcholovým masívom. Tu kúsok vpravo do krátkeho žľabu, ním hore a trávou doľava naspäť na hrebeň a na vrchol. Hore nepríjemný trávnatý terén. Od skalnatej časti hrebeňa 3 hod., dolu III, hore I.