Vysoké Tatry - Kolov�� ve��i��ka - 2350 m

Popis-štítu / Description:
The right side of the SE face of Kolový štít (peak), which is towering over Malá Zmrzlá dolina (valley) is either made of the ridge of Kolové zuby heading towards Kolová štrbina (gap/notch) and Zmrzlá veža (tower) as well as the pillar in forward position that is considered while looking from the valley side as a separate tower-called “Kolová vežička”. This tower is actually only “protruding” SE face, located under the SE ridge (already mentioned) and large grassy terrace. The tower is separated from the noticeable towers of Kolový štít (peak) by distinctive groove, where is located route no. 9 to Kolový štít (peak) as well. Kolová vežička (tower) is actually part of the massif of Kolový štít (peak), though its name is not mutual part of High Tatras’ topography nomenclature, it is well known under this name among climbers (in Polish: Kolowy mniszek). The slab-like wall is suitable for climbing in solid rock
. Access to the Malá Zmrzlá dolina (valley) – see in Kolový štít (peak).
Translated by M. Ridzoň.

Zostup zo štítu / Descent:

You shall go to the summit of Kolový štít (walking terrain) and down to Malá Zmrzlá dolina (valley)-you shall follow the ridge down to Čierne sedlo (saddle) and down to the valley, same descent route as if descending from Kolový štít (peak). There is a possibility to rappel down the route no. 3 – called “Pre pokoj duše”.

1. Sedielko Kolovej vežičky (IV,V+?) 2h.
Neznámi čs horolezci 6.8.1973, WHP23/3554

2. Trávnatou špárou variant k č.4 (VI+) 2h.
A. Machnik, M. Michalski 21.9.1999

Cesta vedie výraznou trávnatou špárou prebiehajúcou vľavo vo veľkej platni. Je vlastne variantom k Čepelovej ceste s ktorou sa spája na 4 stanovišti - na hornej trávnatej polici. Miesto A1 v Čepelovej ceste bolo prelezené RP 6+.

3. Pre pokoj duše (VIII-) 2h.
P. Packo, M.Packo 4.9.1991
2.RP Sysel a spol. ?
3.RP?: S.Gaik, M. Michalek, (4,5+,3,7+) 27.7.1995

Veľmi pekná cesta v pevnej skale, dobre odistená.

4. Bednařík - Čepela (V,A1 RP 6+) 15(dnes 2)h.
P. Bednařík, Z. Čepela, 9.9.1970, 6 skôb, 2 vklínence.

5. Koubek-Schwab (V) 2h.
P.Koubek, Schwab,15.7.1972

6. Pravé rebro (IV) 3,5h.
W. Stanislawski, A. Zalewski, 30.6.1931.

Pravým rebrom. Rebro pretína v dolnej časti trávnatá lávka. Na ňu jedným z troch žliabkov. Ďalej výrazným žľabovitým komínom až na jeho ukončenie, odkiaľ traverz doľava a platňami na plošinu nad komínom. Z plošiny doľava hore po strmej, exponovanej stienke na hrebeň rebra. Ním na SV hrebeň a dalej na štít. Popis J. Doležal, A. Puškáš, 12.8.1954.