20. Puklina v platni (V+,A1 Rp:5+) 3-4h.
Popis cesty:

20. Puklina v platni (V+,A1 Rp:5+) 3-4h.
Z.Čepela, O.Pochylý, 21.8.1969
2.leto:J.Hazucha, V.Petrík, 11.10.1970;
1. zima: prelezenie urobili požskí horolezci.
Nádherná exponovaná klasická cesta v platni.
Cesta sa lezie vožne už dávnejšie.
Foto zaslal M. Šestina

Fototopo

Foto 2 dĺžka
Foto 3 dĺžka
Foto 4 dĺžka
Foto 6 dĺžka
Foto 6 dĺžka