15. Anketová hrana (V+) 5,5h.
Popis cesty:

15. Anketová hrana (V+) 5,5h. (V+)
P. Jackovič, M. Medvec, 5. 4. 2008
Cesta vedie na Prostredný Slavkovský zub, pilierom vpravo od Diretissimy.