Vysoké Tatry - Tupá - 2293 m

Popis - štítu:
Tupá spadá do Zlomiskovej doliny mohutnou SZ stenou. Od masívu Končistej ju oddeľuje ľahko priechodné Lúčne sedlo, od Ostrvy Sedlo pod Ostrvou, kade prechádza turistická tatranská magistrála. Od suťového vrcholu Klinu hu oddeľuje široká Tupá priehyba. SZ stena vrcholí asi v 500m vysokom centrálnom rebre. Asi 1000m široká stena má charakter mohutných rebier oddelených žlabmi. Rebrá sú tvorené mnohými pilierikmi a vežičkami a terén je značne prerastený trávou. Blízkosť Chaty pri Popradskom plese, charakter steny a ľahký zostup ju predurčujú najmä na dlhšie zimné mixové lezenie. Skalné pasáže v stene dosahujú v priemere IV stupeň obtiažnosti. Pre tieto vlastnosti je zimné lezenie v tejto stene veľmi obľúbené. Žlaby sú v zime pri vysokom stave snehu veľmi lavinózne a pri nepriaznivej lavínovej situácii je lepšie zamerať sa na výstupy rebrami. Dĺžku a čas výstupov nie je dobré podcenovať, tieto sú uvedené skôr pre ideálne podmienky, výstup môže trvať mnoho hodín. Horolezecké podnikanie v stene sa rozvinulo pravdepodobne dávno s nástupom prvého tatranského zimného podnikania. Členité rebrá pretkané mnohými kútikmi a vežičkami dovoľujú priestup mnohými smermi, a tak je dosť problematické zaznamenať presný smer výstupu, vďaka čomu nám autori mnohých prvovýstupov zostanú asi nepoznaní. Umožňuje to však hľadať si pri výstupe smer, ktorý prinesie radosť z výstupu úmerný k schopnostiam horolezca. Cesty a autori prvovýstupov, resp. opisu výstupu, ktorých uvádzame v prehľade ciest slúžia skôr pre ľahšie rozlíšenie výstupov v tejto širokej stene, ako pre presné zaznamenanie horolezeckého podnikania v stene.

Zostup zo štítu:

Zostup z Tupej je pomerne jednoduchý, pretože východná strana SZ zrázov zvažujúca sa do Štôlskej dolinky predstavuje nenáročný turistický terén. Sú dve možnosti zostupu. Z ľavej časti steny k Lúčnemu sedlu a žľabom do Zlomísk k Ľadovému plesu a Zlomiskovou dolinou k Popradskému plesu. Druhou možnosťou je ľahký výstup držiac sa vľavo od hrebeňa k vrcholu Tupej a ľahko do Sedla pod Ostrvou (výhodnejšie pre výstupy v pravej časti steny, a tiež pri lavínoznosti Lúčneho sedla). Zo sedla turistickým chodníkom k Popradskému plesu. (CH) Pozor na lavínozný terén v oblasti Lúčneho sedla, ale aj svahu pod Tupou priehybou.

1. Ľavý žľab 1-2h.
1a. Ľavou vetvou P.Misiurewicz, 27. 3.1960
1b. Pravou vetvou (II-III), M. Legutky, L. Vestenický 19. 4.1964

Žľabom asi do jeho polovice až kde sa rozvidluje. (a) Ľavým ramenom do krátkeho žliabku, ním trochu hore a potom traverz trávami vľavo do ústia depresie, ktorá je podťatá. Depresiou hore. (b) Od rozdvidlenia žľabu jeho pravou vetvou na SV hrebeň.

2. Pilierik Muminków (II-III,1miesto IV) 3h.
Alicja a Artur Paszczak, 16. 3.2004.

Nie ťažká krátka línia vhodná na popoludnie.

3. Król Passodoble (V+) 4h.
R. Kolodziński, P. Strzelecki, 26. 2. 2008.

4. Žlab (II) 3h.

Bez podorobností. Ľahký terén. Sneh, trávy, skalné miesta do II, v zime pravdepodobne často lezené.

5. Tupa Blada (V+, M6-) 6h.
A. Paszczak, P. Strzelecki, M. Wilanowski, 9. 3. 2004.

Cesta v súčasnosti často lezená a populárna, pekné mixové lezenie, s jedným ťažším miestom (previslá vežička).

6. Tupa Fiesta (IV+) 3h.
A. Paszczak, M. Kubera, marec 2008.

Cez ľadopád v žlabe a potom vľavo skalkami popri žlabe (ťažšie), alebo ľahšie žľabom rovno hore.

6a. Tre Amici (M4) 5h.
G. Gy. Vainel, A. Ruskó, D. Kocsis, 10.02.2018.
1 pitch: 60 m - M4
2. pitch: 60 m - mostly M3, at the end M4 to climb up a little overhang for the ramp.
3. pitch: 80 m - WI3 same with the Fiesta route
The next pitches had been climbed at simultan. Some places M3-M4, but not long strech.
Foto z lezenia

Pozri aj foto pri ceste.

7. Pilier (III-IV) 8-10h.
J. Čapek, J. Pospiech 17. 3. 1973. (III-IV, miestami V-VI) 10 hodín

Logická línia. Cesta prechádza tretím rebrom naľavo od Puškášového centrálneho rebra. Podrobná schéma cesty z roku 1973 ukazuje, že "Hodená rukavica" , M. Bobovčák, R. Gažo, 17. 2. 2007. (III-IV) 8 hodín - pozri fototopo. je len variantom staršej cesty vedúcej rebrom. Nástup u prvovýstupu je skalou (V-VI). Hodená rukavica nastupuje trávnatou rampou (III).

8.Maťovi (IV) 4h.
Z. Lukeš, M. Ištokovič, 10. 1.1987
Fotoschéma

8a. Neskorší variant - Easy Like Sunday Morning (V-) 5h.
R. Kolodziński, P. Strzelecki, 24. 2. 2008.

Pekný dlhý pilier vyrovnaných obtiažností (IV), dovoľuje priestupy rovno aj ľavou stranou piliera Cesta Maťovi sa spája s cestou 8a na jej piatom stanovišti, potom obe pokračujú spoločne s cestou 9. Cesta Maťovi následne vylieza zľava na hlavu piliera.

9. Žlab Bednár a spol. (II) 2h.
J. Bednár, Š. Culka, O. Radek, M. Rybanský, 6. 3.1962.

V zime snehový žľab s nástupom cez trávnato-skalnú stienku. V polovici sa skrúca smerom ku Lúčnemu sedlu. Vychádza na SV hrebeň pod hrebeňovými skalnými výšvihmi.

10. Maczkove rebro (III-IV)
Janusz Maczka, august 1976.

Bližšie podorobnosti nie sú známe, lezené možno aj dávnejšie, možno aj v zime.

11. Žlab Dubiel - Weincziller (IV) 3h.
V. Dubiel, J. Weincziller, 5.3.1960
Leto: O. Chudý, V. Kecer, 26. 8.1962.

Cesta vedie žľabom bezprostredne vľavo od Centrálneho rebra. Zráz ktorým spadá žľab do doliny obchádzame zľava po schodnejších skalách ďalej trochu priamo skalami a potom traverz doprava už nad zráz. Dnom žľabu až po rozdvojenie, pravou hlavnou vetvou na hrebeň.

12. Puškášove rebro (III-IV) 3h.
A. Puškáš, 12. 3.1961

Logická línia centrálnym rebrom priamo na hlavný vrchol. Zprava doľava strmo v skalnato-trávnatom teréne až nad spodné zrázy, ktorými pilier končí. (Sem možno i variantami cesty č. 13). ďalej systémom žliabkov držiac sa viac vľavo až na jednoliate rebro z masívnych blokov. Rebrom priamo na vrchol.

12a. Spomienky (III-IV) 3-5h.
Opis: V. Šuraba, P. Habánek, 23 .12. 2012
Po Dinovom nešťastí sme sa s ním boli rozlúčiť na Tupej.... Prvé dĺžky sme liezli cestou Samuhel-Vestenický a napojili sa do Puškáša. Ďalej sme odbočili mierne vpravo po snehových poliach, obchádzajúc skalné zuby a sledujúc logickú líniu tvorenú trávami. Nasledoval traverz snehovým žľabom vpravo (ktorý vedie na rebro Puškáša), po trávach hore a žľabom na vrchol skala/tráva. V zlých podmienkach nám to trvalo 5 hodín.

Pozn. Smer vpravo od Puškášovho rebra, podobne ako veľa ďalších smerov na Tupej, bol určite už lezený skôr. Tak ako je napísané v úvodnom komentári k stene, cesty uvádzame skôr z katalogizačných dôvodov, ako z dôvodu popisu histórie lezenia na Tupej.

13. Žľab Samuhel - Vestenický (III-IV) 2h.
S. Samuhel, L. Vestenický, 24. 3.1963.
Leto: O. Chudý, V. Kecer, sept.1965.

Cesta vedie žľabom bezprostredne vpravo od centrálneho rebra. V lete lezené priamo cez dolný skalný prah do žľabu (III-IV). V zime žľabom zľava doprava ako pri Puškášovom rebre, cez rebro doprava do žľabu. Hore žľabom po snehu až na hrebeň.

14. Rebro Culka-Weincziller (III) 3h.
Š. Culka, J. Weincziller 20. 3.1960

Nástup na rebro z ľavej strany strmými trávami a snehom. Rebro je málo výrazné - pokračujeme jeho pravou stranou po snehových poliach. Na konci snehových polí prekročíme rebro v sedielku doľava do vhĺbenia a ním strmo hore do zúženia kde je skalné okno. Do okna po platni zľava a ďalej ľavou stranou rebra hore. Potom jeho ostrím až na hrebeň.

Opis z prelezu 2018: Prvé 4 dĺžky po snehových poliach. V 6. dĺžke skalné okno za ním (cca 5 m) dobrý štand 2x skalné hodiny. Ďalší štand v 2 skobách (jediné nájdené v ceste). Následne pokračovať po rebre (dĺžky 8-10). Exponované ostrie rebra, objaví sa aj jedno nepríjemné zliezanie asi 4m. Po ňom zľava znovu na rebro, ktoré zanikne. Ďalších 1,5 dĺžky po snehovom poli a potom záverečných 40m na vrchol. Lezené 11.2.2018 Foto Patrik Berta. Na fotkách lezie Katarína Lukačková.

Foto z prelezu na FB

15. Žlabom (III) 2 h.
J. Maczka, Kiełpiński, január 1986

Cesta vedie priamo žľabom vpravo od cesty č. 14. Bez podrobností.

Kľúčové miesto
Pohľad zo žlabu

16. Pfeiler - Mózes -Tivadar (IV, dve miesta A0, 60st, voľne 5+) 6h.
I. Mózes, T. Tivadar, 18. 3.1981
Cesta vedie prvým rebrom vľavo od Gálfyho rebra. Nástup do rebra je úälme zľava od žlabu č.15 do systému komínov.

16a. Variant na pilier zľava. (V+) 6 hod. celá cesta
V. Snitka, M. Diviak, P. Labuda, 13.3.2012
Nástup je z konca šikmého žľabu, doprava kútom (V+) a vhĺbením (IV) na policu. Z nej traverz doľava (V-) do trávnatého žľabu a po trávach na prvý štand. Ďalej dve dĺžky trávnatým žliabkom na Maďarský pilier. Ním na vrchol.
Schéma variantu

16b. Pilier Direkt (End of season) (M4) 4 hod.
A. Ruskó, D. Kocsis, 21.03.2014
We climbed a new variant on a Tupá NW face. The datas in attached topos. Somebodies climb easier way at near this. I also drew this on the topo. Pozn. Pozri aj foto pri ceste.
Schéma variantu
Fototopo
M4+ miesto

17.Superculoir - Maďarská cesta (IV, sneh 70st.) 5h.
I. Mózes, T. Tivadar, 17. 3.1981
Cesta nastupuje v žlabe vľavo od Gálfyho rebra.

17a.Superculoir - Variant (IV, sneh 70st.) 4h.
20.3.2016 - Tomáš Buchmajer a Aleš Lacheta celkovo 4 hod.

Opis: Cestu nastupujeme stejne jako puvodni superculoir, nicmene po prekonani prvnich obtizi (prvni skalni prah) se drzime vpravo a postupujeme malym zlabkem pres glazury pri Galfyho Rebre kde nakonec prekoname dalsi mensi skalni prah, odtud opet mensim zlabkem az pod skalni blok (v tomto miste jiz puvodni superculoir uhyba doleva pres vesti snehove pole na dalsi rebro) zde pokracujeme mirne vlevo do steny 70°/ III / III+ kde je mozne docela dobre zastandovat, odtud traverzujeme peknym mixovym terenem mirne vpravo 5metru a dale postupujeme nahoru cca 45m kde je opet mozne standovat. Odtud jiz po Galfyho rebre lehcim terem na vrchol Tupe. Prislo nam ze neobchazime zaverecne lezeni uhybem doleva pres velke snehove pole a tim padem vznikla tato narovnanejsi varianta superculoiru, ktera i nakonci slibuje pekne mixove lezeni a mene "chuze".

18. Rebro Andráši-Gálfy (III) 3h.
J. Andráši, I. Gálfy, 6. 1. 1959

Variant Prvá zima (M3)
J. Smoleň, 29. 1. 2012, Variant zo superkuloáru na rebro doprava.

Populárna cesta s peknými výhľadmi do Mengusovskej doliny. Obvyklý nástup na prvé markantné rebro od Ostrvy je zľava od žlabu.Spočiatku široké rebro sa hore zužuje. Ostrejším rebrom priamo až na hrebeň.
Možné (ťažšie) varianty sú aj čelnou trávnatou stenou so smerovaním doprava.
1.variant-pozri priložené foto k ceste.
2.variant fotoschéma Vylomeniny

19. Banán (II)
Rebierko oddelené od Gálfyho i od posledného nevýrazného rebra priľahlými žľabmi. Ľahký terén na rebierku (II jedno miesto IV) ako aj žľabmi poskytuje za ideálnych snehových podmienok peknú prechádzku.

20. Prvé pravé rebro (I-II-IV)
Ľahké skaly a sneh na nevýraznom rebre - vhodné na zimnú prechádzku. Medzi cestou 19 a 20 je žlab a vyvýšeniny v pravom rebre.Podľa variantu a cez výšvihy II-IV. V zime často lezené.

20a. variant (M3) 1hod.
Opis David Kocsis sólo, 2. 2. 2015,300m, viď foto pri ceste, určite lezené uz skôr,